Johan Nulens


Specialisatie: Arbeidsrecht, RSZ-betwistingen, Handelsagentuur en zelfstandige samenwerkingsvormen, Vennootschapsrecht, Ambtenarenrecht, Sociale zekerheidsrecht, strafrecht


Johan Nulens (°1953) studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1976 schreef hij zich in aan de balie van Hasselt en volgde aanvullend een bijzondere licentie verzekeringsrecht aan de Vrije Universiteit van Brussel. Hij was in 1982 mede-oprichter van het kantoor.

Johan is gespecialiseerd in zowel individueel als collectief arbeidsrecht, sociaal strafrecht, socialezekerheidsrecht en sportrecht, met een bijzondere interesse voor grensoverschrijdend en Europees sociaal recht. Daarnaast is hij ook actief bezig met handelscontracten (management-, agentuur-, consultingcontracten, e.a.)

Johan publiceert ook regelmatig over deze materies en neemt als spreker deel aan verschillende seminaries. Johan Nulens is tevens plaatsvervangend rechter in de Arbeidsrechtbank Antwerpen (afdeling Hasselt), lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Rechtsgebied Antwerpen en bestuurslid van MeetIn'Point Limburg.

© 2015 Argus Advocaten