Incasso

Argus Advocaten heeft ruime ervaring inzake incasso en debiteurenbeheer. Het inschakelen van Argus Advocaten voor de invordering van uw openstaande facturatie heeft als groot pluspunt dat alle juridische vakkennis in één dossier kan aangeboden worden. Daarenboven kunnen wij – in tegenstelling tot een klassiek incassokantoor - overgaan tot een gerechtelijke procedure, en indien nodig dagvaarden in faillissement. Dit gebeurt uiteraard steeds in nauw overleg.

In geval van volledige betaling door de debiteur, streven wij ernaar om u de volledige hoofdsom te garanderen (uiteraard rekening houdende met de verschuldigde BTW). Onze vergoeding wordt berekend op basis van de aanhorigheden (intresten, schadebeding, rechtsplegingsvergoeding, .…).

In die zin is het uiteraard van groot belang dat uw overeenkomsten, offertes en factuurvoorwaarden op dergelijke wijze zijn geformaliseerd dat een maximaal bedrag kan ingevorderd worden. Ook hiervoor kan Argus Advocaten u bijstaan.

Het is altijd mogelijk om voor uw debiteurenprobleem een à la carte oplossing uit te werken.

Bij Argus Advocaten komt u nooit voor verrassingen te staan. Wij garanderen 100 procent transparantie in de kosten en een vlotte afhandeling van uw dossiers.

Informeer naar onze voorwaarden.

 

© 2015 Argus Advocaten