Argus Advocaten heeft een team van 6 specialisten die zich toeleggen op arbeidsrecht. Het kantoor is daarmee op dit terrein een van de grootste en meest ervaren in Limburg.

Zij staan u met raad en daad bij inzake het individueel arbeidsrecht wat onder meer het opstellen van arbeidsovereenkomsten en ontslagbetwistingen behelst.

Ook met betrekking tot collectief arbeidsrecht zoals het opstellen van cao's, de regels rond sociale verkiezingen, rond sluiting van de onderneming en collectief ontslag hebben ze alle kennis in huis.

Zij adviseren over en voeren eveneens procedures tegen beslissingen van de Rijksdienst voor de sociale zekerheid (RSZ).

© 2015 Argus Advocaten