Ondernemingsstrafrecht en sociaal strafrecht

Het sociaal strafrecht is een onderdeel van het ondernemingsstrafrecht. Het sociaal strafrecht behelst de strafbaarstelling en strafrechtelijke sanctionering van arbeidsrechtelijke en sociaal zekerheidsrechtelijke rechtsregels.

Waar het sociaal strafrecht gecodificeerd werd in het Sociaal Strafwetboek, behelst het ondernemingsstrafrecht daarnaast ook het economisch strafrecht en het fiscaal strafrecht.

Argus Advocaten adviseert u graag bij volgende topics:

 • Controles door sociale inspectiediensten
 • Strafrechtelijke verdediging
 • Verweerschriften inzake administratieve geldboeten
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen en bestuurders
 • Verboden terbeschikkingstelling
 • Detachering en detacheringsfraude, A1 formulieren
 • Tewerkstelling van illegale werknemers
 • Strafrechtelijke vervolging zware arbeidsongevallen
 • Deeltijdse tewerkstelling
 • DIMONA aangifte
 • LIMOSA aangifte
 • Verhindering van toezicht
 • Bedrieglijke onderwerping
 • Verdoken tewerkstelling / "zwartwerk"
 • Schijnzelfstandigheid
 • Rij- en rusttijden
 • Mensenhandel en witwasmisdrijven
 • Inbreuken op de Welzijnswet en Codex welzijn op het werk
 • Strijdigheid met het Europese Gemeenschapsrecht
 • Niet opmaken / bijhouden van sociale documenten
 • Exploitatieverbod, beroepsverbod en bedrijfssluiting
 • Privacy in de arbeidsrelatie en strafrechtelijke beteugeling
 • Uitgangscontroles en bedrijfsdiefstallen
 • Alcohol en drugs op de werkvloer
 • Bedrijfsspionage
 • Bedrieglijke mededeling van fabrieksgeheimen
 • Valsheid in (sociale) geschriften
 • Sociale fraude op ondernemingsniveau

© 2015 Argus Advocaten