Het transportrecht omvat de regels met betrekking tot het vervoer van goederen en personen. Bij het transport over land van goederen en personen kunnen er zich verscheidene situaties voordoen waarbij geschillen ontstaan die een juridische benadering van het probleem noodzakelijk maken. Werd er tijdens het transport bijvoorbeeld schade toegebracht aan de goederen? Werden de rij- en rusttijden niet gerespecteerd? Werd het vervoermiddel te zwaar geladen?

Het transportrecht heeft verscheidene raakvlakken met andere materies zoals onder meer het verkeersrecht en het aansprakelijkheidsrecht.

Argus advocaten staat u bij in burgerlijke procedures en strafprocedures inzake :

  • CMR verdrag
  • Rij- en rusttijden
  • Overlading
  • ADR reglementering
  • Transportovereenkomsten
  • Ladingveiligheid
  • Uitzonderlijk vervoer
  • Schade tijdens transport
  • Ongevallen tijdens transport

© 2015 Argus Advocaten