Het verkeersrecht omvat de rechtsregels die van toepassing zijn op personen en/of voertuigen die zich op de openbare weg begeven. Argus Advocaten staat u bij inzake alle overtredingen op de rijbaan, zowel in strafrechtelijke als in burgerrechtelijke procedures (aansprakelijkheidsrecht).

U heeft bovendien als dader of slachtoffer van een verkeersinbreuk via uw rechtsbijstandsverzekering recht op kosteloze bijstand door een advocaat naar keuze, gespecialiseerd in verkeersrecht.

Indien uw bedrijf gedagvaard wordt als burgerrechtelijk aansprakelijke wanneer uw werknemer een overtreding heeft begaan, kan u zich ook beroepen op deze bijstand en staan wij voor u klaar met een team van specialisten.

© 2015 Argus Advocaten