Overheid

Overheden kunnen zich in feite geen fouten veroorloven. Ondoordacht handelen kan voor een publieke instantie een hoge kostprijs genereren en zorgt vaak voor moeilijk becijferbare imagoschade.

Maar overheden hebben ook rechten en nood aan advies en aan verdediging van die rechten. Dat geldt in toenemende mate gezien de mondigheid van burgers, van actiegroepen of zelfs van andere bestuursniveaus.

Mensen met tonnen ervaring

Als overheid is het dus cruciaal om de juiste keuze te maken wat betreft juridische bijstand. Onervarenheid, storende details of gewoon matig werk wordt in dit geval extra uitvergroot.

Wat ook de mogelijke grond van conflict of onduidelijkheid mag zijn, bij Argus Advocaten vindt u mensen met de gewenste expertise en tonnen praktijkervaring. Want ook voor overheden geldt: Beter voorkomen dan genezen.

Het moet van meet af aan juist zitten. Dat is de kracht van ons team.

© 2015 Argus Advocaten