Argus Advocaten beschikt over de nodige expertise inzake de wetgeving op overheidsopdrachten, dit zijn  overeenkomsten gesloten met een overheid tot leveren van goederen en diensten. Wij kunnen adviserend optreden of desnoods procedures voeren  voor de rechtbanken of voor de Raad van State.

Wij staan u bij inzake:

  • Advies inzake de aanbesteding en gunningsprocedure
  • Schadevergoeding wegens niet correcte gunning
  • Laattijdige betaling door de overheid
  • Procedures inzake laattijdige, niet-conforme of gebrekkige levering of uitvoering
  • ...

 

© 2015 Argus Advocaten