Verkoop op plan van een nog te bouwen woning of appartement (Wet Breyne)

 • Advies bij de opstelling van de overeenkomst
 • Bijstand bij laattijdige levering, zichtbare en verborgen gebreken
 • Bijstand bij faillissement van de promotor, onder meer met betrekking tot de gestelde borgen

Aannemingsovereenkomsten (bouwrecht)

 • Opstelling van de overeenkomsten
 • Wanbetaling door de bouwheer
 • Laattijdige uitvoering door de (onder)aannemer
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • ...

Architectenovereenkomsten (bouwrecht)

 • Opstelling van de overeenkomst
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • Gebrekkige uitvoering door de architect
 • ...

Verkoopovereenkomsten van onroerende goederen (woningen, appartementen en gronden).

 • Opstelling van de overeenkomst
 • Bijstand bij betwistingen met de bank (hypotheek)
 • Wanbetaling door de koper
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • Betwistingen met de verkoper, de notaris of de makelaar
 • ...

Uw eigendomsrecht of bezit over roerende en onroerende goederen

Mede-eigendom

 • Appartementsrecht (betwistingen met de andere eigenaars of met de syndicus)
 • Het minnelijk of gedwongen uit onverdeeldheid treden van mede-eigenaars over een roerend of onroerend goed
 • Gemene muur
 • ... .

Erfdienstbaarheden (recht van uitweg, doorgang, enz. ... )

Erfpacht en Opstal

Verkrijgende of bevrijdende verjaring

Of met andere woorden het verkrijgen van rechten (bijvoorbeeld het eigendomsrecht over een onroerend goed) of het ontlast worden van verbintenissen door het verstrijken van een bepaalde termijn.

Voorrechten en Hypotheken

 
 • Pandrecht
 • Hypotheek
 • ...

 

 

© 2015 Argus Advocaten