Particulieren

De manier waarop mensen met levensproblemen omgaan, bepaalt in grote mate hun levenskwaliteit. Wie zich gesteund weet bij moeilijke beslissingen, maakt zich minder zorgen en kan vooruit denken.

Een advocaat onder de arm nemen, is een stap die velen afschrikt. Het is een stap die u beter vroeg dan laat zet. Wij, Argus Advocaten, weten dat we door advies en begeleiding in een vroeg stadium later op de weg heel wat leed en kosten kunnen voorkomen.

Eerlijk advies en transparante kosten

Het is niet alleen in conflictsituaties dat de hulp van een advocaat geboden is. Het actieterrein van Argus Advocaten is veel ruimer. U kan onder meer bij ons terecht voor advies inzake uw huwelijks- en samenlevingscontract, de afhandeling van uw echtscheiding, uw arbeids- en opzegvoorwaarden, conflicten met uw aannemer, uw familiale vermogensplanning en zal telkens geholpen worden door een specialist terzake. Een goede start – of correct afgehandelde stop – is bepalend voor uw verdere leven en loopbaan.

Doe eerder vroeg dan laat een beroep op ons team. Een richtinggevend eerste gesprek geeft u een eerlijk en helder beeld van de te bewandelen wegen, van de kansen op slagen en van de kosten. We streven naar een correcte en persoonlijke begeleiding en gemotiveerd advies bij elk specifiek probleem.

Die ambitie maakt ons uniek en is uw snelste weg naar gemoedsrust.

© 2015 Argus Advocaten