Argus Advocaten heeft een team van 6 specialisten die zich voor particulieren toeleggen op arbeidsrecht. Het kantoor is daarmee op dit terrein een van de grootste en meest ervaren in Limburg.

Argus Advocaten is gewapend om u advies te verlenen in materies zoals toetsing van arbeids- en loonvoorwaarden, ontslagen en ontslagregelingen, rechten uit groepsverzekeringen,... Argus Advocaten bezit tevens een grondige expertise van het Nederlands ontslagrecht dat bijvoorbeeld van toepassing kan zijn bij ontslag van een werknemer met woonplaats in België door zijn werkgever in Nederland.

Betwistingen uitsluiten is onmogelijk. In dat geval staat Argus Advocaten klaar om te bemiddelen of procedures voor de rechtbank te voeren. 

Ook voor advies en verdediging inzake sportrecht kan u bij Argus Advocaten terecht.

© 2015 Argus Advocaten