Strafrecht

Het strafrecht bepaalt welke gedragingen een misdrijf uitmaken en welke sancties hieraan moeten worden gekoppeld, met uitgesproken aandacht voor slachtoffers van misdrijven.

Men onderscheidt de opsporings- en onderzoeksfase, de fase van vervolging, berechting en bestraffing door de vonnisgerechten en tenslotte de strafuitvoering.

Argus Advocaten adviseert u graag over en verleent u graag bijstand bij:

 • Strafprocedure en strafprocesrecht
 • Gemeenrechtelijke wanbedrijven en misdaden
 • Misdrijven in bijzondere strafwetten
 • Wapenwetgeving
 • Drugswetgeving
 • Verdediging in rechte zowel verdachten als slachtoffers
 • Aanhouding en voorlopige hechtenis
 • Europees aanhoudingsbevel
 • Bijstand tijdens opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek
 • Strafprocedure en strafprocesrecht
 • Gemeenrechtelijke wanbedrijven en misdaden
 • Misdrijven in bijzondere strafwetten
 • Wapenwetgeving
 • Drugswetgeving
 • Verdediging in rechte zowel verdachten als slachtoffers
 • Aanhouding en voorlopige hechtenis
 • Europees aanhoudingsbevel
 • Bijstand tijdens opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek
 • Verzoekschriften Franchimont
 • Diefstal, oplichting, misbruik van vertrouwen, informaticabedrog
 • Misdrijven tegen personen en zedenmisdrijven
 • Valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken
 • BOM wetgeving
 • Aanranding van de eer en de goede naam
 • Belaging en stalking
 • (On)opzettelijke slagen en verwondingen, moord en doodslag
 • Verdediging in rechte voor onderzoeks- en vonnisgerechten
 • Burgerlijke partijstelling en bijstand burgerlijke partijen
 • Cassatieberoep in strafzaken
 • Bijstand bij politieverhoren en verhoren onderzoeksrechter
 • Vertrouwelijk overleg en bijstand ingevolge Salduz wetgeving
 • Verzoekschriften EHRM te Straatsburg
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid rechtspersonen en bestuurders
 • Verbeurdverklaring en beslag in strafzaken
 • Strafbemiddeling en minnelijke schikking
 • Voorwaardelijke invrijheidsstelling en elektronisch toezicht
 • Beperkte detentie en uitgaanspermissie
 • Strafuitvoering en strafuitvoeringsrechtbank
 • Tuchtprocedures gedetineerden

© 2015 Argus Advocaten