Argus Advocaten staat u bij op het ogenblik dat u overweegt om uw activiteit in een vennootschap onder te brengen maar ook op het ogenblik dat u de vennootschap of haar handelsfonds wil verkopen. Wij staan u ook aan uw zijde als er betwistingen zijn met de andere vennoten en/of bestuurders.

U kunt onze hulp inroepen onder meer bij: 

  • Keuze van de vennootschapsvorm
  • Redactie aandeelhoudersovereenkomsten
  • Benoeming en ontslag van bestuurders
  • Betwisting tussen aandeelhouders en/of bestuurders
  • Gedwongen overdracht of overname van aandelen
  • Ontbinding en vereffening van vennootschappen
  • Overdracht van aandelen of van handelsfonds
  • ...

© 2015 Argus Advocaten