Het verkeersrecht omvat de rechtsregels die van toepassing zijn op personen en/of voertuigen die zich op de openbare weg begeven. Argus Advocaten staat u bij inzake alle overtredingen op de rijbaan, zowel in strafrechtelijke als in burgerrechtelijke procedures (aansprakelijkheidsrecht).

U heeft bovendien als dader of slachtoffer van een verkeersinbreuk via uw rechtsbijstandsverzekering recht op kosteloze bijstand door een advocaat naar keuze, gespecialiseerd in verkeersrecht.

© 2015 Argus Advocaten