Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

HET HERROEPEN TESTAMENT: EEN EEUWIG GEHEIM OF TOCH NIET?

28/01/2021

In het geval dat men wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht is het noodzakelijk om een testament op te stellen. Deze akte vormt het kader voor een laatste wilsbeschikking die de testator (= testamentopmaker) formuleert voor de tijd dat hij niet in leven zal zijn.

Testamenten hebben slechts uitwerking van zodra de testator overleden is. Tot op dat moment zijn testamenten steeds herroepbaar. Dit is logisch aangezien de wil van een persoon geen constant gegeven is en in de loop der jaren fundamenteel kan veranderen.

Meer

MOGELIJKHEID TOT HET SLUITEN VAN OPEENVOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD VOOR WERKNEMERS DIE IN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VERKEREN

28/01/2021

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorziet in een aantal steunmaatregelen dewelke genomen worden in het kader van de tweede coronagolf.

Er worden onder meer een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen ingevoerd die de vlotte arbeidsorganisatie en tewerkstelling tijdens het corona-virus in bepaalde sectoren en/of instellingen garanderen.

Meer

DE GEWONE VERSUS DE VOLLE ADOPTIE: WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE ERFAANSPRAKEN VAN HET KIND?

28/01/2021

Uit de praktijk blijkt dat het aantal adopties in de loop der jaren is toegenomen.

Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen twee vormen van adoptie:

1.De volle adoptie

2.De gewone adoptie

In onderstaand artikel leest u welke aanspraken het geadopteerde kind zal hebben in de erfenissen van zijn biologische familie en van zijn ‘nieuwe’ familie.

Meer

(FLITS)CONTROLES OP TELEWERK

21/01/2021

Het was aangekondigd.  Tijdens de maand januari 2021 vonden er flitscontroles plaats op de naleving van de verplichting op telewerk, voornamelijk in de dienstverlenende bedrijven (tertiaire sector).

Dit wil uiteraard niet zeggen dat er later geen controles door sociale inspectiediensten meer zullen plaatsvinden. Meer nog, de flitscontroles werden intussen reeds verlengd tot eind februari 2021.  

Meer

Vanaf 01.01.2021 15 dagen vaderschapsverlof

18/12/2020

Sinds 01.05.2019 hebben zelfstandigen die vader of meeouder worden net zoals kersverse vaders/meeouders in loondienst recht op 10 dagen (of 20 halve dagen) vaderschaps– of geboorteverlof.

Heel recentelijk, op 20.11.2020, werd nu een wetsontwerp goedgekeurd door de Raad van Ministers waarin het vaderschapsverlof voor kinderen geboren op of na 1 januari 2021 wordt verhoogd van 10 naar 15 dagen (of 30 halve dagen). Deze verhoging zal gelden voor zowel werknemers, contractuele personeelsleden in overheidsdienst, als zelfstandigen.

Meer

<<  <  Pagina 2 van 51  >  >>

© 2015 Argus Advocaten