Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

DE UITKERING NA ECHTSCHEIDING: WIN FOR LIFE?

29/04/2021

In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen rond de alimentatie dewelke de ene ex-echtgenoot aan zijn/haar partner dient uit te betalen na een echtscheiding.

Is er steeds een alimentatie verschuldigd aan de partner die financieel zwakker is? Wanneer is een dergelijke alimentatie verschuldigd? Hoeveel kan deze maximaal bedragen? Hoelang dient dit te worden uitbetaald? 

Meer

EXTRA WERKLAST DOOR CORONA? MOGELIJKHEID TOT SCHORSING TIJDSKREDIET OF THEMATISCH VERLOF!

29/04/2021

Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis.

De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen.

Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor een bepaalde duur een lopende onderbreking (zoals een tijdskrediet) op te schorten teneinde tijdelijk een nevenactiviteit in een andere sector uit te voeren.

Meer

DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS VERSUS COVID-19

29/04/2021

Wij worden erg vaak gecontacteerd door mede-eigenaars in een appartementsgebouw die geconfronteerd worden met vb. de nood aan dringende werken of herstelwerken n.a.v. schadegevallen maar die momenteel stuiten op de inactiviteit van de syndicus die zich beroept op de onmogelijkheid om een algemene vergadering samen te roepen. Meer

VACCINATIE COVID-19 TIJDENS DE WERKUREN? GEEN LOONVERLIES DANKZIJ VACCINATIEVERLOF!

29/04/2021

Zoals iedereen wel weet zit ons land nog altijd in de greep van de corona-pandemie. De overheid wil de gehele bevolking zo snel mogelijk laten vaccineren waardoor het vaak gebeurt dat de vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren. Veel mensen hebben misschien het loonverlies dat ze daardoor zouden oplopen er niet voor over en daarom heeft de overheid nu het vaccinatieverlof ingevoerd. Meer

EEN NIEUW SAMENGESTELD GEZIN: WIE KRIJGT WAT BIJ EEN OVERLIJDEN?

29/04/2021

Recente cijfers tonen aan dat bijna één op de twee huwelijken strandt in een echtscheiding. Wanneer er ook kinderen aanwezig zijn en één van de twee ex-echtgenoten nadien in een nieuwe relatie stapt, wordt gesproken van een ‘nieuw samengesteld gezin’. Meer

<<  <  Pagina 2 van 53  >  >>

© 2015 Argus Advocaten