Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

MAG IK GEBREKKIGE WERKEN DOOR EEN DERDE LATEN HERSTELLEN OP KOSTEN VAN DE (ONDER)AANNEMER? HET HOF VAN CASSATIE VERSOEPELT DE VOORWAARDEN!

30/04/2021

Hoe vaak komt het niet voor : U stelt als bouwheer of hoofdaannemer vast dat uw (onder)aannemer niet of ondermaats of te traag presteert waardoor u schade lijdt, vb. omdat er gebreken bestaan of nog omdat u door een uitvoeringstermijn gebonden is t.a.v. uw eigen opdrachtgever zodat u blootgesteld wordt aan herstelkosten en laattijdigheidsboetes.  Uw (onder)aannemer weigert echter om de herstelwerken uit te voeren of u vertrouwt niet langer op diens kunde om dit deugdelijk en tijdig te doen. Meer

CONCRETE GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE GDPR-REGELGEVING: EEN OVERZICHT VAN RECHTSPRAAK VAN DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

29/04/2021

Enkele jaren geleden mocht de GDPR-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens heel wat stof doen opwaaien.

Er heerste voornamelijk de bezorgdheid dat deze persoonlijke gegevens vrij werden gebruikt voor allerhande ongevraagde doeleinden. De privacy van ieder persoon dient dan ook te worden gerespecteerd.

De focus van deze bescherming zou zich voornamelijk moeten toespitsen op de internationale sociale media-reuzen, maar omwille van de algemene terminologie voorzien in de regelgeving werd deze eveneens van toepassing op o.a. elke KMO en zelfs kleine sportverenigingen.

Meer

DE UITKERING NA ECHTSCHEIDING: WIN FOR LIFE?

29/04/2021

In de praktijk worden wij regelmatig geconfronteerd met vragen rond de alimentatie dewelke de ene ex-echtgenoot aan zijn/haar partner dient uit te betalen na een echtscheiding.

Is er steeds een alimentatie verschuldigd aan de partner die financieel zwakker is? Wanneer is een dergelijke alimentatie verschuldigd? Hoeveel kan deze maximaal bedragen? Hoelang dient dit te worden uitbetaald? 

Meer

EXTRA WERKLAST DOOR CORONA? MOGELIJKHEID TOT SCHORSING TIJDSKREDIET OF THEMATISCH VERLOF!

29/04/2021

Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis.

De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen.

Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor een bepaalde duur een lopende onderbreking (zoals een tijdskrediet) op te schorten teneinde tijdelijk een nevenactiviteit in een andere sector uit te voeren.

Meer

DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS VERSUS COVID-19

29/04/2021

Wij worden erg vaak gecontacteerd door mede-eigenaars in een appartementsgebouw die geconfronteerd worden met vb. de nood aan dringende werken of herstelwerken n.a.v. schadegevallen maar die momenteel stuiten op de inactiviteit van de syndicus die zich beroept op de onmogelijkheid om een algemene vergadering samen te roepen. Meer

Pagina 1 van 53  >  >>

© 2015 Argus Advocaten