Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Verblijfsregelingen na de herfstvakantie: ‘verlengde vakantieregeling’ of gewone verblijfsregeling?

04/11/2020

Na de verschillende beslissingen van de Vlaamse regering en het Overlegcomité heerst er onduidelijkheid over de verblijfsregelingen van gescheiden ouders voor de week van 9 t.e.m. 15 november.

Meer

Overuren en meerprestaties: verschuiving in de bewijslast

27/09/2020

Conform vaststaande rechtspraak van de arbeidsgerechten moet de werknemer de overuren bewijzen waarvan hij betaling vordert. Dit bewijs moet geleverd worden door documenten die dateren uit de periode waarin er overuren zouden zijn gepresteerd, zoals tachograafschijven, prestatiebladen, prints van tikgegevens, mailverkeer of briefwisseling tussen werkgever en werknemer. Eenzijdig door de werknemer opgestelde overzichten of persoonlijke agenda’s worden meestal niet weerhouden als objectieve bewijsstukken die een vordering in betaling van loon voor overuren staven.

Het arrest dat het Arbeidshof te Brussel op 22 mei 2020 uitsprak breekt met deze rechtspraak.

Meer

Schenken aan of erven van samenwoners

27/09/2020

HET WONDERLIJKE BELGIË :  fiscale verschillen voor samenwoners onder de loep

SCHENKEN AAN OF ERVEN VAN SAMENWONERS    

Wettelijke samenwoning betreft een federale definitie voor de drie gewesten van België welke ontstaat “wanneer twee personen een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeenschappelijke woonplaats”.

Meer

Opgelet met tijdelijke werkloosheid vanaf 01.09.2020!

27/09/2020

Er is reeds heel wat geschreven en gecommuniceerd over de vereenvoudigde procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten tijde van de coronacrisis.

Zoals u bijgevolg wellicht weet, besliste de RVA dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus kon beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De werkgever diende geen elektronische mededelingen meer te versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA en er werd voorzien in een vrijstelling van de controlekaart C3.2A.

Meer

Deeltijds tijdskrediet zorg kind: opzegvergoeding op basis van voltijds loon?

27/09/2020

Wanneer een werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd deeltijds werkt en met onmiddellijke ingang ontslagen wordt (zonder dringende reden), dient de opzeggingsvergoeding berekend te worden op basis van het deeltijds loon.

Dit is in het beginsel ook zo wanneer een werknemer tijdelijk deeltijds werkt in het kader van een verlofstelsel zoals tijdskrediet of ouderschapsverlof en tijdens de verminderde arbeidsprestaties wordt ontslagen.

Meer

Pagina 1 van 48  >  >>

© 2015 Argus Advocaten