Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

TELEWERK IN TIJDEN VAN CORONA: NIEUWE CAO EN VERHOGING BELASTINGVRIJE ONKOSTENVERGOEDING

25/02/2021

Al bijna een jaar lang is telewerk aanbevolen dan wel verplicht door de overheid in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het heeft evenwel tot 26.01.2021 geduurd alvorens er voor deze specifieke vorm van telewerk een regelgevend kader tot stand is gekomen.

Op 26.01.2021 werd in de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 149 afgesloten, die het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis regelt. 

Meer

DE MEENEEMBAARHEID VAN BETAALDE REGISTRATIERECHTEN: EEN 'CADEAUTJE' VAN 13.000,00 EUR!

25/02/2021

De corona-pandemie heeft de vastgoedmarkt anno 2020-2021 doen exploderen.

Meer dan ooit kopen en verkopen mensen bouwgronden, appartementen, huizen, . . .

Een explosie van de vastgoedmarkt heeft er echter ook toe geleid dat de vastgoedprijzen sterk gestegen zijn.

Bij dergelijke prijsstijgingen is het niet onbelangrijk om te weten dat u bij de aankoop van een nieuwe woning aanspraak kan maken op de meeneembaarheid van reeds betaalde registratierechten op uw vorige woning.

Meer

UPDATE: NIEUWE REGELS VOOR VERENIGINGSWERKERS IN SPORTVERENIGINGEN

25/02/2021

Zoals u hebt kunnen lezen in onze eerdere nieuwsbrief, heeft het Grondwettelijk Hof op 23 april 2020 de regels omtrent het onbelast occasioneel bijverdienen vernietigd waardoor het vanaf 01 januari 2021 niet meer mogelijk is om volgens de bijklusregels onbelast activiteiten te verrichten voor verenigingen of diensten van burger aan burger.   Meer

DE TERUGDRAAIENDE TELLER BIJ ZONNEPANELEN. HET ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF IN 'MENSENTAAL' UITGELEGD

28/01/2021

Er is de laatste weken heel wat onbegrip en commotie ontstaan bij de eigenaars van zonnepanelen omwille van het arrest van het Grondwettelijke Hof van 14.01.2021.

Er worden echter heel wat onvolledige en halve waarheden de wereld ingestuurd, ook vaak ingegeven door een terechte frustratie. Evenwel dient deze frustratie niet gericht te worden ten aanzien van het Grondwettelijk Hof, … don’t shoot the pianist.

Meer

BEN IK VERBONDEN DOOR ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN DIE IK ERGENS OP INTERNET MOET ZOEKEN?

28/01/2021

Het komt geregeld voor dat in een bestelbon, een offerte, … het beding opgenomen wordt dat de overeenkomst beheerst wordt door de algemene voorwaarden van de medecontractant die vindbaar zijn op vb. diens website of maatschappelijke zetel maar die niet materieel aanwezig zijn bij de contractvorming of die niet opgenomen zijn in de tekst van het document zelf. Meer

Pagina 1 van 51  >  >>

© 2015 Argus Advocaten