Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Detachering: naast de A1 en de L1 thans ook de PLF

05/09/2020

Een buitenlandse onderneming of zelfstandige die tijdelijk in België opdrachten of werkzaamheden uitvoert of hiervoor werknemers detacheert, is verplicht deze activiteiten, alvorens ze aan te vatten, te melden aan de RSZ via een Limosa-aangifte of L1.

Ook moet de onderneming die tijdelijk werknemers in België tewerkstelt voor al deze werknemers  een geldig detacheringbewijs A1 moeten kunnen voorleggen als bewijs dat zij onderworpen blijven aan de sociale zekerheid van het land waar zij gewoonlijk tewerkgesteld zijn.  Dezelfde verplichting geldt eveneens voor de buitenlandse zelfstandige die tijdelijk in België komt werken.

Meer

Koerswijziging VLABEL inzake globale erfovereenkomsten!

06/07/2020

Voor globale erfovereenkomsten afgesloten na 28.04.2020 geldt het principe dat de toegekende schuldvordering fiscaal neutraal wordt beoordeeld door VLABEL. Meer

SCHADEVERGOEDING BIJ BLIJVENDE LICHAMELIJKE LETSELS (CASSATIE-ARREST 25.04.2019)

26/06/2020

Wanneer u het slachtoffer bent van een verkeersongeval of een ander schadegeval, kan het zijn dat u hieraan lichamelijke letsels overhoudt.

De aard en de omvang van uw lichamelijke letsels zal worden onderzocht door een geneesheer, met name uw eigen raadsgeneesheer (aangesteld via uw verzekeringsmaatschappij), of de raadsgeneesheer van de verzekeringsmaatschappij van de andere partij of een onafhankelijke gerechtelijke geneesheer-deskundige.

Meer

MANTELZORG AANBIEDEN IS DAAROM NOG GEEN VOLWAARDIG BEROEP

26/06/2020

In een recente casus diende het Hof van Beroep zich uit te spreken over de situatie waarbij een kind tewerkgesteld was bij diens ouders en na de beëindiging van de tewerkstelling dezelfde vergoeding bleef ontvangen, voorhoudend, dat het een vergoeding was voor de verzorging, onderhoud en het toezicht van de moeder. Meer

HOE NIEUWSGIERIG MOGEN ERFGENAMEN ZIJN T.A.V. HUN STIEFMOEDER?

26/06/2020

De heer X huwt in eerste huwelijk en heeft drie kinderen. Na diens echtscheiding hertrouwt hij in tweede huwelijk met mevrouw Y. De echtgenoten huwen onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen. Na het overlijden van hun vader vorderen de kinderen een bankonderzoek tegen hun stiefmoeder inzake ... Meer

Pagina 1 van 46  >  >>

© 2015 Argus Advocaten