Nieuws

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

De verzekeringsplicht in de bouwsector wordt uitgebreid met ingang van 01.07.2019.

04/07/2019

Ingevolge de wet van 09.05.2019 moeten voortaan ook de landmeters-experten, de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en de andere dienstverleners die intellectuele prestaties verrichten in de bouwsector, hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten laten verzekeren.

Deze verzekeringsplicht gaat in op 1 juli 2019.

Meer

Sociale verkiezingen 2020: stemrecht voor de uitzendkrachten

02/07/2019

Een belangrijke wijziging in vergelijking met vroeger is dat de uitzendkracht bij de sociale verkiezingen 2020 bij de gebruiker stemrecht zal hebben. Deze wetswijziging gaat verder dan het advies nr. 2.103 dat de NAR op 23.10.2018 gaf ter voorbereiding van de sociale verkiezingen 2020.

Om stemrecht te hebben moet de uitzendkracht evenwel aan twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

Meer

Het verzet tegen het dwangbevel tot inning van RSZ-schulden aangepast

02/07/2019

Bij wet van 01.12.2016 werd artikel 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders aangepast, zodat de RSZ met ingang van 01.01.2017 niet langer langs de Arbeidsrechtbank moest om een uitvoerbare titel te bekomen ter invordering van achterstallige RSZ-bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten.

Meer

Veelplegers vs. digitalisering, een goede combinatie of eerder water en vuur?

28/06/2019

Wie niet horen wil, moet voelen!

Wie momenteel een kleine verkeersovertreding begaat, ontvangt een boete in de brievenbus, betaalt deze en is er vanaf.

De FOD Justitie wilt echter strenger optreden tegen de zogenaamde 'veelplegers'.

 

Meer

Pagina 1 van 33  >  >>

© 2015 Argus Advocaten