Skip to content Skip to footer

CENTRAAL ERFRECHTREGISTER

Vanaf 1 maart 2018 start het Belgisch Notariaat met het Centraal ErfrechtRegister. Vanaf dan moeten de notarissen de akten en attesten van erfopvolging in het register inschrijven. Ook de akten waarin een erfgenaam de nalatenschap verwerpt of aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving moeten in het centraal erfrechtregister geregistreerd worden. Die akten en attesten stellen vast wie de erfgenamen zijn. Ze zijn nodig om de bij de banken geblokkeerde tegoeden van de erflater vrij te krijgen. Het betreft een nieuw register, naast het reeds bestaande Centraal Register der Testamenten.

Mr. René KUMPEN