Skip to content Skip to footer

Bouw- & aannemingsrecht

Onroerende goederen ontwikkelen, bouwen en verbouwen, (ver)kopen of beheren is onderhevig aan heel wat wetten en kan uiterst complex zijn. En dan is het fijn als u zich gesterkt voelt dankzij professioneel juridisch advies. Argus Advocaten maakt het waar door u te adviseren en te begeleiden, zowel bij de voorbereidende besprekingen en de eigenlijke contractvorming als bij het beheer en de uitoefening van de verbintenissen uit die overeenkomst.

Ook als er sprake is van betwisting staan wij u bij. In dat geval richten wij onze pijlen eerst op een minnelijke oplossing. Lukt dat niet, dan schakelen wij over op de noodzakelijke gerechtelijke procedures, ofwel voor de bevoegde rechtbanken, ofwel voor een arbitrage.

Op zoek naar een advocaat met specialisatie bouw? Onze experten geven u juridisch advies omtrent bouwrecht en staan u bij van A tot Z.

Dirk Vandecasteele – Advocaat

Zo ondersteunt Argus Advocaten particulieren, ondernemingen & overheidsinstanties binnen het bouw- & aannemingsrecht

 • Advies bij de opstelling van de overeenkomst
 • Bijstand bij laattijdige levering, zichtbare en verborgen gebreken
 • Bijstand bij faillissement van de promotor, onder meer met betrekking tot de gestelde borgen
 • Opstelling van de overeenkomsten
 • Wanbetaling door de bouwheer
 • Laattijdige uitvoering door de (onder)aannemer
 • Zichtbare en verborgen gebreken
 • Betwisting aannemer
 • Opstelling van de overeenkomst
 • Zichtbare & verborgen gebreken
 • Gebrekkige uitvoering door de architect
 • Betwisting architect
 • Opstelling van de overeenkomst
 • Bijstand bij betwistingen met de bank (hypotheek)
 • Wanbetaling door de koper
 • Zichtbare & verborgen gebreken
 • Betwistingen met de verkoper, de notaris of de makelaar
 • Betwisting verkoopovereenkomst
 •  
 • Mede-eigendom
  • Appartementsrecht (betwistingen met de andere eigenaars of met de syndicus)
  • Het minnelijk of gedwongen uit onverdeeldheid treden van mede-eigenaars over een roerend of onroerend goed
  • Gemene muur
 • Erfdienstbaarheden (recht van uitweg, doorgang enz.)
 • Erfpacht & opstal
 • Verkrijgende of bevrijdende verjaring, dat is het verkrijgen van rechten (zoals eigendomsrechten) of het vrijstellen van verbintenissen door het verstrijken van een bepaalde termijn
 • Voorrechten & hypotheken
  • Pandrecht
  • Hypotheek
Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in bouwrecht & aannemingsrecht

Dirk Vandecasteele

Advocaat – vennoot

Gert Damiaans

Advocaat – vennoot

Moira Blascetta

Advocaat

Jordy Verhulst

Advocaat

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?