Skip to content Skip to footer

Jeugdrecht

Ook minderjarige kinderen hebben soms juridische ondersteuning nodig van een advocaat. Om voor een minderjarige op te treden, moet die jurist gespecialiseerd zijn in jeugdrecht. Het kan gaan om bijstand in geschillen omtrent verblijfsregelingen en ouderlijk gezag of in 2 categorieën van probleemsituaties:

De jongere bevindt zich in een Verontrustende OpvoedingsSituatie – een toestand waarin de fysieke integriteit of de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen van de minderjarige in het gedrang komen.

De jongere wordt vervolgd wegens een als Misdrijf Omschreven Feit, gepleegd voor de leeftijd van 18 jaar.

Onze advocaten zijn ook houder van het getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht.

Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in jeugdrecht

Vanessa Vliegen

Advocaat – vennoot

Marco Kemps

Advocaat

Jolien Braeken

Advocaat

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?