Skip to content Skip to footer

Het samenlevingscontract

Wat is een samenlevingscontract? Het is een overeenkomst waarin samenwonende partners, of toekomstig samenwonende partners, een aantal afspraken maken over de manier waarop ze hun samenwoning regelen en over wat er gebeurt als deze samenwoning ten einde komt.

Een samenlevingscontract is niet te verwarren met een verklaring van wettelijk samenwonen die je bij de burgerlijke stand kan afleggen en het statuut van wettelijk samenwoners oplevert.

Het afsluiten van een samenlevingscontract is niet verplicht voor samenwoners, noch bij feitelijke samenwoning noch bij wettelijke samenwoning, maar vaak wel aangewezen.

Feitelijke samenwoners kunnen een samenlevingscontract notarieel of onderhands afsluiten, wettelijke samenwoners moeten dat notarieel doen.

Voor feitelijke samenwoners zijn er quasi geen regels voor het contract, aangezien het feitelijk samenwonen geen wettelijk erkend instituut is. Wettelijke samenwoners zijn wel gebonden aan wettelijke beperkingen voor het contract, zodat er bepaalde verboden clausules zijn.

Mogelijke clausules in een samenlevingscontract kunnen zijn: 

 • Aanwezige bezittingen indelen in persoonlijke en onverdeelde bezittingen
 • Bijdrage aan de gemeenschappelijke rekening bepalen
 • Volmachten op de gemeenschappelijke rekening toekennen aan één of beide partijen
 • Bevoegdheden om contracten af te sluiten toekennen aan één of beide partijen
 • Afspraken met betrekking tot de kinderenVerdeling vermogens bij relatiebreuk
 • Onderhoudsplicht: hulp-of bijstandsuitkering aan de partner (beperkt in de tijd)
 • Tijdelijk woonrecht

Wat is nog interessant om te weten over de mogelijke inhoud van een samenlevingscontract?

 • In een samenlevingscontract mogen geen erfenisbeschikkingen opgenomen worden, hiervoor is een testament noodzakelijk.
 • Er kan een beding van aanwas, zowel voor roerende als voor onroerende goederen, worden opgenomen in een samenlevingscontract.
 • Eventueel kunnen in een samenlevingscontract afspraken gemaakt worden over de huurovereenkomst die werd afgesloten door de samenwoners of door één van hen.
 • Een samenlevingscontract kan mogelijk ook afspraken bevatten wanneer de woning eigendom is van de ene partner, en de andere partner (dus de niet-eigenaar) investeert in deze woning.

Het is ook mogelijk om bij een samenlevingscontract te werken met een inventaris.

Een inventaris bevat een oplijsting van de verschillende bezittingen van de partners, enerzijds de eigen goederen van de partners en anderzijds de goederen van beide partners samen.

De opmaak van een inventaris gebeurt al dan niet notarieel, als aanhangsel bij het samenlevingscontract, maar de inventaris kan ook opgemaakt (of aangepast) worden los van het samenlevingscontract.

Een inventaris is niet verplicht, maar heeft als voordeel dat het de verdeling bij overlijden of beëindiging vereenvoudigt en ook bescherming ten aanzien van schuldeisers biedt. Het is aanbevolen om de inventaris te registeren en regelmatig te actualiseren.

U kan ook nog de eerdere nieuwsberichten van ARGUS ADVOCATEN raadplegen voor de precieze verschillen tussen feitelijke samenwoning, wettelijke samenwoning en huwelijk.

Voor alle vragen in verband met familierecht en familiaal vermogensrecht kan u terecht bij de specialisten van ARGUS ADVOCATEN.

Stef BRUGMANS
Advocaat-vennoot
[email protected]
(bereikbaar via 011 28 64 26)