Skip to content Skip to footer

Adoptie: de valkuilen voor de wensouders

Anno 2023 hoort u in de actualiteit meer en meer dat koppels zich kandidaat stellen als wensouders.

De juridische aspecten hieromtrent zijn echter minder bekend.

Hoe verloopt de procedure van een adoptie juist?
Wie moet er toestemming gegeven voordat er sprake kan zijn van adoptie?
En misschien nog wel de meest belangrijke vraag, kan de toestemming tot adoptie door de biologische ouders nadien ook nog worden ingetrokken?

Deze vragen worden doorheen deze nieuwsbrief beantwoord op basis van een fictief verhaal.

Jan en Eva zijn kinderloos en uit medische onderzoeken is gebleken dat Eva onvruchtbaar is.

De kinderwens van Jan en Eva is echter zéér groot, hetgeen ook algemeen geweten is in hun vriendenkring.

Lotte, de vriendin van Eva, raakt ongewild zwanger en stelt voor aan Jan en Eva of zij het kindje willen adopteren.

Gedurende de volledige zwangerschap geeft Lotte te kennen dat zij zeer verheugd is dat haar kindje in goede handen gaat terechtkomen bij de wensouders, Jan en Eva.

Negen maanden later wordt Tom geboren.

Doordat Lotte reeds had aangegeven dat zij toestemt in de adoptie, werd Tom onmiddellijk in het gezelschap gebracht van zijn (wens)ouders, Jan en Eva.

Twee maanden na de geboorte van Tom is Lotte een officieel document gaan ondertekenen bij de notaris waaruit haar toestemming tot adoptie blijkt.

(Tussen de geboorte van het kind en de officiële toestemming van de biologische ouders dient minstens een termijn van 2 maanden te zitten, ter bescherming dat geen te snelle beslissingen genomen worden!)

Eén jaar na de geboorte van Tom dienen Jan en Eva een officieel verzoekschrift in bij de Familierechtbank om de adoptie van Tom juridisch gezien in orde te maken.

Van zodra dit verzoek is ingediend, hebben de biologische ouders (Lotte) nog een termijn van 6 maanden om hun toestemming alsnog in te trekken.

Dit is uiteraard de grootste valkuil voor de wensouders!

Ook al wordt er na de geboorte door de biologische ouders (Lotte) een document tot toestemming ondertekend bij de notaris, dan nog kunnen deze zelfde ouders hier nadien nog op terugkomen!

De vraag luidt dan, kunnen de biologische ouders hier steeds op terugkomen?

Het antwoordt luidt neen!

Indien Lotte haar toestemming tot adoptie van Tom wil intrekken wanneer de adoptieprocedure is opgestart door Jan en Eva, dan zal de Rechtbank o.m. moeten oordelen of Lotte zich na de geboorte van Tom nog om hem bekommerd heeft of niet.

Indien Lotte als biologische ouder haar toestemming tot adoptie nog wil intrekken, dan gaat de Rechtbank beoordelen of zij de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van Tom in het gevaar heeft gebracht.

Indien Lotte dan de voorgaande voorwaarden niet geschonden heeft, dan dient de Rechtbank wel degelijk rekening te houden met het feit dat Lotte haar toestemming intrekt.

Het verzoek door Jan en EVA tot adoptie van Tom kan dan niet ingewilligd worden!

Kort samengevat zijn er dus verschillende mogelijkheden tot adoptie aanwezig.

Let wel, indien u zich als wensouders in dergelijke situaties bevindt dan dient u er toch over te waken dat de adoptie pas voltrokken is nadat u een positief vonnis van de Familierechtbank heeft mogen ontvangen.

Een toestemming van de biologische ouder(s) leidt niet altijd tot een adoptie op het einde van de rit!

*

Indien u meer advies wenst in te winnen omtrent de procedure van adoptie of omtrent de weigering van een adoptie, dan kan u advies inwinnen bij één van onze specialisten Familierecht.

Marco KEMPS
[email protected]
(bereikbaar via 011 28 64 26)