Skip to content Skip to footer

Burgerlijke en handelscontracten

Het is sowieso verstandig om advies in te winnen voordat u een contract ondertekent. Pluk dus geen standaardovereenkomst van het internet of stel niet zelf een overeenkomst op indien u geen juridische achtergrond hebt. Het contractenrecht is dermate complex geworden dat u best beroep doet op een specialist met niet alleen kennis van het recht maar ook met kennis van de reële praktische gang van zaken en die daardoor op eventuele problemen kan anticiperen en ze voorkomen. Zo bent u er zeker van dat u kan terugvallen op burgerlijke en handelscontracten die 100 % waterdicht zijn.

Bij Argus Advocaten adviseren wij u zowel bij de voorbereidende bespreking en de eigenlijke contractvorming als bij het beheer en de uitoefening van uw rechten en verbintenissen uit die overeenkomst. En uiteraard staan wij ook bij eventuele betwisting voor u klaar.

Zo ondersteunt Argus Advocaten particulieren & ondernemingen bij burgerlijke en handelscontracten

 • Aannemingsovereenkomsten (bouwrecht)
  • Opstelling van de overeenkomst met bouwheer, onderaannemer en leverancier
  • Wanbetaling door de bouwheer
  • Weigering van oplevering door de bouwheer
  • Wanprestatie door de onderaannemer of leverancier
  • Zichtbare en verborgen gebreken
  • Laattijdige uitvoering door de aannemer
 • Architectenovereenkomsten (bouwrecht)
  • Opstelling van de overeenkomst
  • Zichtbare en verborgen gebreken
  • Gebrekkige uitvoering door de architect
 • Verkoopovereenkomsten van onroerende goederen (woningen, appartementen en gronden)
  • Opstelling van de overeenkomst
  • Bijstand bij betwistingen met de bank (hypotheek)
  • Wanbetaling door de koper
  • Zichtbare en verborgen gebreken
  • Betwistingen met de notaris of de makelaar
 • Verkoop op plan van een nog te bouwen woning of appartement (Wet Breyne)
  • Advies bij de opstelling van de overeenkomst
  • Bijstand bij laattijdige levering, zichtbare en verborgen gebreken
  • Bijstand bij faillissement van de promotor, onder meer met betrekking tot de gestelde borgen
 • Woninghuur
  • Opstelling van de overeenkomst
  • Opzeg
  • Wanbetaling door de huurder
  • Gebreken in het pand
  • Huurschade
 • Handelshuur
  • Opstelling van de overeenkomst
  • Opzeg
  • Handelshuurhernieuwing
  • Huurprijsherziening
  • Wanbetaling door de huurder
  • Gebreken in het pand
  • Huurschade
 • Contracten van onroerende leasing
 • Makelaarscontracten (immobiliën of verzekeringen)
Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in administratief recht

Dirk Vandecasteele

Advocaat – vennoot

Gert Damiaans

Advocaat – vennoot

Moira Blascetta

Advocaat

Jordy Verhulst

Advocaat

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?