Skip to content Skip to footer

Sociaal zekerheidsrecht

In België geniet u een ijzersterk sociaal zekerheidsrecht. Dat is uiterst belangrijk als u om een bepaalde reden niet meer (voltijds) kan werken. Denk aan een arbeidsongeval, ziekte of pensioen. Toch stoot u hier soms op problemen, waardoor u in een juridische en administratieve mallemolen terechtkomt. Onze advocaten in sociaal zekerheidsrecht staan u optimaal bij.

Zo ondersteunt Argus Advocaten particulieren en zelfstandigen binnen sociaal zekerheidsrecht

 • Statuut werknemer-zelfstandige
 • Schijnzelfstandigheid criteria sectoren bewaking
 • Socialezekerheidsbijdragen voor werknemers en zelfstandigen
 • RSZ-verminderingen
 • Artikel 22 ter RSZ-wet: voltijds-deeltijds
 • Artikel 30bis RSZ-wet: inhoudingsplicht sociale zekerheid
 • Solidariteitsbijdrage
 • Erkenning van het arbeids(weg)ongeval
 • Erkenning periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • Datum van consolidatie
 • Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Financiële afwikkeling van het arbeidsongeval
 • Niet voldoen aan de toelaatbaarheids- en/of toekenningsvoorwaarden
 • Weigering vrijstelling van actief zoekgedrag
 • Weigering aanvaarding definitieve arbeidsongeschiktheid van 33 %
 • Combinatie van nevenactiviteiten met werkloosheidsuitkeringen
 • Uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen
 • Terugvorderingen van de onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen
 • Weigering erkenning primaire arbeidsongeschiktheid
 • Weigering erkenning invaliditeit
 • Percentage arbeidsongeschiktheid
 • Uitsluiting van het recht op ziekte-uitkeringen
 • Combinatie van nevenactiviteiten met ziekte-uitkeringen
 • (Gedeeltelijke) werkhervatting zonder voorafgaande toestemming
 • Terugvordering van de onterecht ontvangen ziekte-uitkeringen
 • Berekening van de beroepsloopbaan en het loon bij rustpensioen
 • Gelijkstelling van tijdsvakken bij grensoverschrijdende tewerkstelling
 • Toekenning overlevingspensioen
 • Combinatie van rustpensioen met andere uitkeringen van sociale zekerheid
 • Combinatie van rustpensioen met andere beroepsinkomsten
Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in sociaal zekerheidsrecht

Dirk Vandecasteele

Advocaat – vennoot

Gert Damiaans

Advocaat – vennoot

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?