Skip to content Skip to footer

Onze tarieven

Hoeveel kost een advocaat? Wat de tarieven van ons kantoor betreft, komt u liever niet voor verrassingen te staan. Daarom zetten wij bij Argus Advocaten in op transparante prijzen.
Ons eerste gesprek is meestal verhelderend en richtinggevend. Het geeft onze advocaten een overzicht van uw dossier en u gaat naar huis met een realistisch beeld van wat u mag verwachten qua tarief en de te nemen stappen. Heeft een procedure bijvoorbeeld quasi geen kans van slagen, dan vertellen wij u dat meteen eerlijk.

Aan de start van onze samenwerking stellen wij een ereloonovereenkomst op aangaande onze erelonen en kosten. Er zijn twee paden die wij kunnen bewandelen:

 • Via een basisuurtarief vanaf € 150 excl. btw
  Dat tarief wordt bepaald afhankelijk van de aard van het dossier, het dringende karakter van onze tussenkomst, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het resultaat enz. Wij houden elke prestatie minutieus bij en u heeft te allen tijde inzage in onze prestatiefiches.
 • Volgens de waarde van het dossier op basis van een indicatief richttarief van 10 % excl. btw
  Op die percentages kunnen wij in overleg correctie-coëfficiënten toepassen in functie van de aard van het dossier. Voor bepaalde in het bijzonder te omschrijven prestaties kunnen wij specifieke forfaitaire tarieven overeenkomen.

Naast onze erelonen rekenen wij ook kantoorkosten aan, zoals:

 • Briefwisseling: € 11 excl. btw per pagina
 • Fotokopiekosten: € 0,30 excl. btw per pagina
 • Verplaatsingskosten: € 0,90 excl. btw per km
 • Verzendingskosten: buitengewone posttarieven

Gerechtskosten zoals dagvaardingskosten en uitvoeringskosten worden apart aangerekend.

Bovenvermelde tarieven worden vermeerderd met 21% btw.

Wettelijke bepalingen

Argus Advocaten bestaat uit advocaten die in eigen naam of via hun vennootschap in België zijn ingeschreven, en meer bepaald aan de balie van Limburg. Al de advocaten zijn contractueel verbonden aan Argus Advocaten en voldoen aan de regelgeving van de Orde van Vlaamse Balies en de bijzondere goedkeuringen gegeven door de Raad van Orde van de plaatselijke balie. U vindt op deze website alle betrokken advocaten en hun contactgegevens.

De maatschappelijke zetel van Argus Advocaten is gevestigd in 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 34, bus 1. Een tweede kantoor bevindt zich in de Louis Pasteurstraat 17 C, 3920 Lommel. Het ondernemingsnummer van Argus Advocaten is 0450.391.091.

Navolgende advocaten zijn met de CVBA ARGUS ADVOCATEN verbonden onder de vorm van een eenpersoonsvennootschap:

 • Mr. Dirk Vandecasteele: BV ADVOCATENKANTOOR DIRK VANDECASTEELE (ondernemingsnummer 0885.522.601)
 • Mr. Vanessa Vliegen: BV VANESSA VLIEGEN (ondernemingsnummer 0649.408.763)
 • Mr. Gert Damiaans: BV MATLOCK (ondernemingsnummer 0695.921.649)

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd via de verplichte aansprakelijkheidsverzekering van de Orde van de Vlaamse Balie bij de nv Amlin Europe, Koning Albert II laan 9, in 1210 Brussel.

De leden van Argus Advocaten zijn verzekerd voor een (basis) bedrag van € 1.250.000 per schadegeval. Hun aansprakelijkheid is tot deze bedragen beperkt. Hogere dekkingen zijn mogelijk en dienen voorafgaand aan de samenwerking te worden bedongen en schriftelijk overeengekomen.

Als advocaten ingeschreven aan de balie van Hasselt zijn de advocaten van Argus Advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en ook aan de reglementen van de Hasseltse balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliehasselt.be.

Het kantoor biedt zijn diensten als advocaat aan, met de voorkeurmateries zoals aangegeven op de informatiefiches van de diverse advocaten. De overeenkomst die u met onze advocaten aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen inzake facturatie of indien u een klacht heeft, kan u binnen het kantoor terecht op dit e-mailadres: [email protected].

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?