Skip to content Skip to footer

Administratief recht

Wat is administratief recht?
Kort samengevat: de regels die de organisatie en werking van de overheid bepaalt ook de verhouding tussen overheid en burgers en ondernemingen. Denk aan het stedenbouwrecht en milieurecht, de wetgeving inzake overheidsopdrachten en het ambtenarenrecht.

Argus Advocaten staat particulieren, ondernemingen en overheidsinstanties binnen het administratief recht bij op vele gebieden:

 • Aanvragen of aanvechten van bouw-, milieu- en socio-economische vergunningen
 • Adviseren en procederen inzake bouwovertredingen
 • Schadevergoeding wegens bestemmingswijziging (bijvoorbeeld wanneer uw bouwgrond plots landbouwgrond wordt)
 • Herstelvordering bouwmisdrijf
 • Bijstand ontvankelijk verklaarde bouwvergunning
 • Bezwaar maken bij bouwvergunning
 • Aanbesteding en gunningsprocedure
 • Schadevergoeding wegens niet correcte gunning
 • Laattijdige betaling door de overheid
 • Procedures inzake laattijdige, niet-conforme of gebrekkige levering of uitvoering
 • Advies en verdediging van belangen voor of ten aanzien van:
  – Provincies, lokale besturen en OCMW’s
  – Vlaamse overheid
  – Federale overheid
  – Onderwijsinstellingen – gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs
  – Federale en lokale politiediensten
 • Inzake volgende betwistingen:
  – Rechtspositieregeling
  – Werving, selectie en benoemingen
  – Tuchtrechtelijke maatregelen
  – Raad van State
Het Argus team

Onze advocaten gespecialiseerd in administratief recht

Dirk Vandecasteele

Advocaat – vennoot

Gert Damiaans

Advocaat – vennoot

Moira Blascetta

Advocaat

Jordy Verhulst

Advocaat

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?