Skip to content Skip to footer

Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting waarbij een erkend en daarvoor specifiek opgeleide bemiddelaar door middel van een aantal specifieke technieken probeert om de communicatie tussen partijen te verbeteren. Samen met partijen en eventueel de advocaten gaat de bemiddelaar op zoek naar een oplossing die door alle partijen wordt gedragen. Kernwoorden van bemiddeling zijn vertrouwelijkheid (u behoudt uw rechten indien er geen akkoord tot stand komt) en meerzijdig partijdigheid (de bemiddelaar tracht voor elke partij de beste oplossing te vinden).

Bemiddeling kan worden opgelegd door de Rechter (gerechtelijke bemiddeling) maar u kan hiervoor ook zelf kiezen (vrijwillige bemiddeling). Ons kantoor heeft een erkend bemiddelaar in familiezaken en in burgerlijke en handelszaken.

“Wat je met passie doet, doe je beter!”
Gedreven en met een positieve en oplossingsgerichte ingesteldheid, oefen ik mijn job als advocate en als erkend bemiddelaar in erfrechtelijke en familierechtelijke dossiers met heel veel passie uit.
Daarbij steun ik niet enkel op mijn juridische expertise, want ook mijn stressbestendigheid, mijn inlevingsvermogen en mijn kleurrijke persoonlijkheid zorgen mee voor een waardevolle oplossing voor mijn cliënt.

Vanessa Vliegen – Advocaat
Het Argus team

Onze erkende bemiddelaars in familiezaken, burgerlijke en handelszaken

Vanessa Vliegen

Advocaat – vennoot

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?

Op zoek naar de juiste juridische ondersteuning?