Corona

Op de hoogte blijven van de Corona maatregelen?

EXTRA WERKLAST DOOR CORONA? MOGELIJKHEID TOT SCHORSING TIJDSKREDIET OF THEMATISCH VERLOF!

29/04/2021

Zoals algemeen geweten, zijn veel sectoren zwaar getroffen door de corona-crisis.

De wetgever nam in bepaalde sectoren, zoals onder meer de in zorgsector, een aantal ondersteuningsmaatregelen.

Eén van de vele ondersteuningsmaatregelen dewelke reeds werden genomen, was de mogelijkheid voor bepaalde essentiële sectoren om voor een bepaalde duur een lopende onderbreking (zoals een tijdskrediet) op te schorten teneinde tijdelijk een nevenactiviteit in een andere sector uit te voeren.

Meer

DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS VERSUS COVID-19

29/04/2021

Wij worden erg vaak gecontacteerd door mede-eigenaars in een appartementsgebouw die geconfronteerd worden met vb. de nood aan dringende werken of herstelwerken n.a.v. schadegevallen maar die momenteel stuiten op de inactiviteit van de syndicus die zich beroept op de onmogelijkheid om een algemene vergadering samen te roepen. Meer

VACCINATIE COVID-19 TIJDENS DE WERKUREN? GEEN LOONVERLIES DANKZIJ VACCINATIEVERLOF!

29/04/2021

Zoals iedereen wel weet zit ons land nog altijd in de greep van de corona-pandemie. De overheid wil de gehele bevolking zo snel mogelijk laten vaccineren waardoor het vaak gebeurt dat de vaccinatie plaatsvindt tijdens de werkuren. Veel mensen hebben misschien het loonverlies dat ze daardoor zouden oplopen er niet voor over en daarom heeft de overheid nu het vaccinatieverlof ingevoerd. Meer

TELEWERK IN TIJDEN VAN CORONA: NIEUWE CAO EN VERHOGING BELASTINGVRIJE ONKOSTENVERGOEDING

25/02/2021

Al bijna een jaar lang is telewerk aanbevolen dan wel verplicht door de overheid in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het heeft evenwel tot 26.01.2021 geduurd alvorens er voor deze specifieke vorm van telewerk een regelgevend kader tot stand is gekomen.

Op 26.01.2021 werd in de Nationale Arbeidsraad CAO nr. 149 afgesloten, die het aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis regelt. 

Meer

MOGELIJKHEID TOT HET SLUITEN VAN OPEENVOLGENDE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD VOOR WERKNEMERS DIE IN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID VERKEREN

28/01/2021

De wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorziet in een aantal steunmaatregelen dewelke genomen worden in het kader van de tweede coronagolf.

Er worden onder meer een aantal arbeidsrechtelijke maatregelen ingevoerd die de vlotte arbeidsorganisatie en tewerkstelling tijdens het corona-virus in bepaalde sectoren en/of instellingen garanderen.

Meer

Pagina 1 van 6  >  >>

© 2015 Argus Advocaten