Als onderneming heeft u niet alleen rechten en verbintenissen tegenover uw medeburger maar ook tegenover de overheid of gelijkgestelde rechtspersonen.

Argus Advocaten informeert en begeleidt u hierover, zowel met advies als met tussenkomsten bij de overheid als door het voeren van procedures voor de administratieve en gerechtelijke instanties.

Inzake Stedenbouwrecht en Milieurecht gaat het onder meer om:

 • Het aanvragen of aanvechten van bouwvergunningen
 • Het aanvragen of aanvechten van milieuvergunningen
 • Het aanvragen of aanvechten van socio-economische vergunningen
 • Bijstand en procedures inzake bouwovertredingen
 • Het vragen van schadevergoeding wegens bestemmingswijziging (voorbeeld: uw bouwgrond wordt plots landbouwgrond)
 • ... .

Ook beschikken wij over de nodige expertise wat betreft de wetgeving inzake Overheidsopdrachten, overeenkomsten met andere woorden gesloten met een overheid tot leveren van goederen en diensten. Argus Advocaten kan u adviseren en uw belangen verdedigen door het voeren van procedures voor de rechtbanken of de Raad van State bij

 • Aanbesteding en gunningsprocedure
 • Schadevergoeding wegens niet correcte gunning
 • Laattijdige betaling door de overheid
 • Procedures inzake laattijdige, niet-conforme of gebrekkige levering of uitvoering
 • ...

 

© 2015 Argus Advocaten