U heeft als particulier niet alleen rechten en verbintenissen tegenover uw medeburger maar ook tegenover de overheid of gelijkgestelde rechtspersonen. En omgekeerd heeft de overheid zich aan bepaalde regels te houden.

In de eerste plaats tegenover haar eigen werknemers, de ambtenaren. Maar ook bij het uitschrijven van overheidsopdrachten.

Argus Advocaten informeert en begeleidt u hierover, zowel met advies als door tussenkomsten bij de overheid als door het voeren van procedures voor de administratieve en gerechtelijke instanties.

 

 

© 2015 Argus Advocaten