Ook overheden sluiten contracten af, dagdagelijks maar soms ook contracten die een erg grote impact kunnen hebben op de toekomst of de werking van de administratie. Het is dan ook noodzakelijk om daarbij goed geïnformeerd en begeleid te worden.

Argus Advocaten adviseert u bij de voorbereidende besprekingen, de eigenlijke contract-vorming, het beheer en de uitoefening van uw rechten en verbintenissen uit die overeenkomst en uiteraard staan wij u ook bij ingeval van betwisting.

Ook voor overheden kan een onderscheid worden gemaakt tussen vier types van contracten: Contracten inzake onroerend goed; andere handelscontracten (verkoop, huur, handelsfonds...); handelspraktijken en consumentenrecht; en tenslotte het goederenrecht

 

© 2015 Argus Advocaten