Argus Advocaten beschikt over 2 erkende bemiddelaars die u kunnen bijstaan in het kader van uw bemiddeling.

Bemiddeling is een vreedzame, eenvoudige, snelle en vaak efficiënte methode om conflicten op te lossen.De Wet van 21 februari 2005 inzake de bemiddelingsprocedure veralgemeent ‘bemiddeling’ als instrument voor conflictoplossing.

Bemiddeling heeft als belangrijk voordeel dat naar een positieve oplossing wordt gezocht voor alle partijen die betrokken zijn bij een conflict en dit in aanwezigheid van een derde neutrale persoon, de bemiddelaar.

De bemiddelingsprocedure maakt deel uit van het Gerechtelijk Wetboek, waardoor het bemiddelingsakkoord omkaderd wordt door strikte juridische garanties.

Argus Advocaten beschikt over 2 erkende bemiddelaars in familiezaken.

© 2015 Argus Advocaten