Skip to content Skip to footer

Infosessie : Werken met buitenlandse ondernemers in België

Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van diensten. Dit betekent dat ondernemers, behorende tot de Europese Unie, diensten in een andere EU-lidstaat mogen verlenen. Het wettelijke kader in verband met deze dienstverlening wordt geregeld door Europa en door het EU-land van de plaats van tewerkstelling.

Concreet betekent dit dat de werknemers van een niet-Belgische ondernemer in België kunnen werken ter uitvoering van een aannemingsovereenkomst of een overeenkomst van dienstverlening.

Zij blijven sociaal verzekerd in hun oorsprong land als alle voorwaarden, vervat in de EG-Verordening 883/04, zijn vervuld.

Recentelijk werden een aantal nieuwigheden in België geïntroduceerd om de inspectiediensten toe te laten te controleren of inderdaad alle feitelijke elementen overeenkomen met deze reglementeringen.


Denk daarbij aan controles op het betaalde loon, het vervoer, de kost en inwoon of accommodatie, de duur van de tewerkstelling in België, …


Tijdens deze infosessie zal ARGUS Advocaten u informeren omtrent het wettelijke kader en de Consultants van Van Havermaet zullen deze rechtsregels stofferen met voorbeelden, tips, to do’s en dont’s en aan de hand van een rekenvoorbeeld een buitenlands loonbriefje voorstellen.


Deze infosessie wil u wijzen waarop u moet letten als u samenwerkt met een niet-Belgische ondernemer zodat u met alles in orde bent en uw prijs marktconform is rekening houdend met deze rechtsregels.

U kan de uitnodiging bekijken via deze link