Skip to content Skip to footer

VERVALSTE FACTUREN EN HET RISICO OP DUBBELE BETALING

De vervalsing van facturen tussen het moment van de verzending en de ontvangst door de geadresseerde is een vaak terugkerend fenomeen. Dikwijls hadden deze facturen betrekking op aannemingswerken en werden de facturen zelfs bewust vervalst tijdens het bouwverlof. Bijgevolg werden deze facturen ook effectief betaald op een aangepast en incorrect rekeningnummer.

De verzender van de factuur wenst uiteraard betaling te bekomen van haar facturatie en de debiteur wenst bij voorkeur geen twee keer dezelfde sommen te moeten betalen.

Ondanks het feit dat deze problematiek wel meer voorkomt, was er nog geen specifieke rechtspraak over deze materie terug te vinden. Dit is echter veranderd door een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen.

In casu, had de debiteur een factuur ontvangen waarop de melding was weergegeven dat een nieuw rekeningnummer recent in gebruik was genomen. Voor het overige was de factuur en de enveloppe van de factuur een perfecte replica van het origineel. De debiteur betaalde dan ook het verschuldigde bedrag op dit nieuw rekeningnummer.

Na aandringen tot betaling van de zijde van de aannemer, kwamen partijen tot de vaststelling dat het opgegeven rekeningnummer niet correct bleek te zijn. Beide partijen dienden dan ook een klacht in bij de politiediensten als tevens bij de bankinstelling. Een kleine som van dit bedrag kon geblokkeerd worden op de opgegeven rekening, maar het grootste gedeelte was reeds vliegensvlug overgeboekt naar andere rekeningen.

Veel meer dan een opsporingsonderzoek werd er echter niet uitgevoerd en vervolgens ging de aannemer over tot dagvaarding in betaling van zijn factuur.

Het Hof oordeelde na diverse voorzettingen van het dossier eenvoudigweg door te verwijzen naar art. 1239 B.W.: De debiteur had aan de verkeerde persoon betaald en moest vervolgens nogmaals betalen aan de aannemer.

De stelling van de debiteur dat de aannemer het slachtoffer is van de vervalsing en niet zijzelf, werd zo door het Hof naast zich neer gelegd.

Ook het verweer van de debiteur dat de mogelijkheid bestaande was dat de ‘vervalste’ factuur effectief door de aannemer zelf werd verstuurd (een aantal elementen in het dossier konden in die richting geïnterpreteerd worden) werd door het Hof verworpen, door te stellen dat de debiteur zelf ook aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake zou zijn van een vervalsing door derden door een klacht in te dienen. De debiteur werd zo aldus bestraft voor het ondernemen van gebruikelijk acties bij het vaststellen van een misdrijf.

U bent dan ook best bijzonder aandachtig bij aangekondigde wijzigingen van rekeningnummers of facturen waaraan mogelijks veranderingen zijn aangebracht. Idealiter verloopt de facturatie enkel per e-mail met e-mailadressen die uiteraard door de tegenpartij als contactgegevens werden opgegeven en gebruikt. Bij de minste twijfel kan u best eenvoudigweg contact opnemen met de verzender van de factuur. Enkel door voorzichtigheid kan een dubbele betaling van een factuur vermeden worden.

Gert DAMIAANS