Skip to content Skip to footer

Boete niet betaald? Zeg maar vaarwel tegen je voertuig!

Sedert 1 januari 2017 heeft de douane de mogelijkheid om voertuigen van alle wanbetalers in beslag te nemen.

Vroeger was dit enkel mogelijk voor openstaande verkeersboetes, onbetaalde verkeersbelasting of voertuigen die niet gekeurd of verzekerd waren.

Dit werd nu uitgebreid naar alle penale boetes of douane- en accijnsschulden, m.a.w. naar alle ook niet-verkeersgebonden veroordelingen zoals bv. voor drugsfeiten.

Hoe gaat dit nu in zijn werk?

Bij een controle op de openbare weg, kan de douane voortaan nagaan of er in hoofde van de eigenaar van het voertuig of de titularis van de nummerplaat openstaande schulden zijn.

Indien dit het geval is, dan moet de bestuurder onmiddellijk betalen.

Doet hij dit niet? Dan zal het voertuig in beslag worden genomen en ontvangt de bestuurder een bericht van inbeslagneming.

Dit bericht van inbeslagneming wordt binnen 2 werkdagen eveneens verstuurd naar de titularis van de nummerplaat.

Deze is verplicht dit bericht ter kennis te brengen aan de eigenaar van het betrokken voertuig.

Men heeft nadien een termijn van 10 dagen na overhandiging of ontvangst van het bericht van in beslagneming om over te gaan tot betaling.

Niet alleen de openstaande schuld, doch ook de kosten verbonden aan het beslag moeten volledig worden betaald aan de bevoegde ontvanger.

Enkel in dit geval, wordt het beslag opgeheven.

Indien geen betaling volgt, kan de ontvanger beslissen om over te gaan tot verkoop van het voertuig.

Met deze wetswijziging, heeft de wetgever alle wanbetalers willen viseren.

Bijgevolg een goude tip bij openstaande boetes/schuld: betaal onmiddellijk wanneer je je voertuig wilt behouden!

Ann KEUNEN