Skip to content Skip to footer

Veelplegers vs. digitalisering, een goede combinatie of eerder water en vuur?

Wie niet horen wil, moet voelen!

Wie momenteel een kleine verkeersovertreding begaat, ontvangt een boete in de brievenbus, betaalt deze en is er vanaf.

De FOD Justitie wilt echter strenger optreden tegen de zogenaamde ‘veelplegers’.

Via een informaticasysteem kan worden nagegaan hoeveel voorgaanden de overtreder heeft.

Wanneer iemand dus meerdere keren tegen de lamp loopt, riskeert hij/zij – in plaats van een vereenvoudigde afhandeling via een onmiddellijke inning –  te worden gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechter.

De ‘veelpleger’ riskeert op die manier zwaardere sancties.

Opletten dus, want een gewaarschuwd mens is er twee waard!

Toch gedagvaard om te verschijnen voor de Politierechtbank? Wij staan u graag bij.

Ann KEUNEN