Skip to content Skip to footer

Multidisciplinaire Onderzoeksteams: MOTEM

Op 12 november 2019 werd een kaderakkoord gesloten tussen vijf sociale inspectiediensten (RSZ, TSW, RVA, RSVZ en RIZIV), de Federale Gerechtelijke Politie en Justitie.

Gespecialiseerde onderzoeken inzake sociale fraude zullen hierdoor voortaan overal kunnen worden behandeld door gemengde multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM).

Het gaat dan onder meer om dossiers van sociale dumping, frauduleuze faillissementen, zwartwerk…

In een aantal gerechtelijke arrondissementen gebeurde dit reeds courant in de praktijk (bijvoorbeeld Oost-Vlaanderen) in een aantal andere gerechtelijke arrondissementen minder.

De Federale Gerechtelijke Politie heeft in de periode 2016-2018 een 300-tal dossiers van georganiseerde sociale fraude onderzocht, voornamelijk met betrekking tot sociale dumping en zwartwerk.

Dit kaderakkoord zorgt ervoor dat in alle gerechtelijke arrondissementen voortaan een multidisciplinair onderzoeksteam (MOTEM) kan worden opgericht, met meer structurele aanpak tot gevolg.

Belangrijke dossiers van georganiseerde sociale fraude kunnen zo, onder supervisie van de Arbeidsauditeur of de Onderzoeksrechter, in gemeenschappelijk overleg worden voorbereid, uitgerold en nadien worden geëvalueerd.      

Het kaderakkoord is er onder meer op gericht om in de toekomst meer illegale vermogens in beslag te kunnen nemen. Zo zouden criminele organisaties effectiever in hun werking worden getroffen en makkelijker kunnen worden ontmanteld.

Achter sociale fraudedossiers gaat immers vaak georganiseerde criminaliteit en heel wat menselijk leed schuil, waarbij mensenhandel, dekmantels en witwas-carrousels dikwijls niet veraf zijn.  De financiële middelen hiertoe afsnijden is vaak cruciaal om hieraan een halt toe te roepen.

Bij sociale dumping zijn het dan weer Belgische ondernemers en bedrijven dewelke ermee gebaat zijn dat de strijd tegen oneerlijke concurrentie voortaan met sterkere wapens zal worden gestreden, bijvoorbeeld in de bouwsector en de transportsector.

Steven VANDEBROEK