Skip to content Skip to footer

Cassatieberoep in strafzaken kan enkel nog door advocaat houder van het getuigschrift

Sedert 1 februari 2015 kon het cassatieberoep in strafzaken enkel nog worden ingesteld door een advocaat.

Sedert 1 februari 2016 kunnen cassatieberoepen in strafzaken enkel nog worden ingesteld door een advocaat die houder is van het door de wet vereiste getuigschrift.

Daarnaast kan cassatieberoep in strafzaken ook nog worden ingesteld door:

– Advocaten bij de Balie van het Hof van Cassatie;
– Advocaten die de beroepsopleiding bij de Balie van het Hof van Cassatie hebben gevolgd;

Door de Orde van Vlaamse Balies werd in 2015 een bijzondere opleiding tot cassatieberoep in strafzaken georganiseerd.

Enkel de advocaten dewelke met succes deze Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken volgden en het getuigschrift behaalden zijn vanaf 1 februari 2016 nog gerechtigd om cassatieberoep in strafzaken in te stellen.

Wanneer een cassatieberoep in strafzaken vanaf 1 februari 2016 niet wordt ingesteld door een advocaat die houder is van het vereiste getuigschrift, zal het cassatieberoep onontvankelijk zijn.

Hetzelfde geldt voor een memorie tot staving van het cassatieberoep in strafzaken neergelegd vanaf 1 februari 2016. Deze dient steeds ondertekend te zijn door een advocaat houder van het door de wet vereiste getuigschrift.

Middelen tot cassatie kunnen enkel nog via een memorie worden ingediend. De memorie dient rechtstreeks bij het Hof van Cassatie toe te komen.

Bovenstaande is van groot belang nu de termijn om cassatieberoep in strafzaken in te stellen slechts 15 dagen bedraagt vanaf de datum van de bestreden beslissing.

Zowel het cassatieberoep in strafzaken als de memorie moeten bovendien aan de partij waartegen het cassatieberoep wordt ingesteld, worden betekend.

Het cassatieberoep in strafzaken dient te worden ingesteld ter griffie van de Rechtbank of Hof die de bestreden beslissing (in laatste aanleg) nam.

Enkel verdachten in voorlopige hechtenis en geïnterneerden kunnen in welomschreven gevallen nog cassatieberoep in strafzaken instellen vanuit de gevangenis of instelling waar ze verblijven.

Indien bovenstaande voorschriften niet worden gevolgd en het cassatieberoep onontvankelijk wordt verklaard, zal het Hof van Cassatie het cassatieberoep in strafzaken zelfs niet ten gronde behandelen.

Dat wil dan zeggen dat de bestreden beslissing definitief wordt, met alle onomkeerbare gevolgen van dien.

ARGUS Advocaten kan voor u cassatieberoep in strafzaken instellen en memories bij het Hof van Cassatie neerleggen. Mr. Steven Vandebroek en Mr. Raf Sterken zijn reeds houder van het vereiste getuigschrift.

Steven VANDEBROEK