Skip to content Skip to footer

Kan de klant zomaar betaling weigeren?

De verbintenis van de klant om voor de geleverde materialen en diensten te betalen, staat tegenover uw verbintenis om de leveringen en het werk conform en deugdelijk, dus volgens de regels der kunst, uit te voeren.   

De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan ligt in beginsel bij uzelf.   

Is dit niet het geval, dan kan de klant de betaling van uw voorschotten of facturen weigeren in afwachting dat u de werken aanpast of herstelt. 

Bij een aanhoudende discussie en een onaanvaardbaar evenwicht tussen de openstaande facturatie en de gebreken, kan de rechtbank oordelen dat het openstaand saldo in verhouding dient te staan met de beweerdelijke gebreken en de opdrachtgever veroordelen tot betaling van een voorlopig begrote som in afwachting van vb. het advies van een gerechtsdeskundige.

Ook hier weer kan u veel frustratie en wanbetaling voorkomen door uw overeenkomsten correct op te stellen.

Dirk Vandecasteele – Gert Damiaans – Bart Quanten