Skip to content Skip to footer

Zorgvolmacht in lockdowntijden

Een zorgvolmacht is een voorzorgsmaatregel voor een toekomst die je niet kan voorspellen.

 “Een zorgvolmacht of voorzorgsvolmacht biedt zekerheid voor enkele heel ingrijpende toekomstkeuzes. Op die manier kan iemand zijn toekomst grotendeels in handen houden wanneer hij of zij wilsonbekwaam wordt. Gaande van rusthuiskeuze, beleggingen en vrijetijdsinvulling tot dokterskeuze, schenkingen en successieplanning.”

Zo beschermen we onszelf en zorgen we voor meer duidelijkheid voor onze naasten.

Deze onzekerheid is datgene wat we vandaag des te sterker ervaren vanuit de Coronacrisis die onze samenleving teistert.

Argus Advocaten kan u, vanuit onze eigen expertise, de mogelijkheid bieden om deze onzekerheid te verminderen zonder dat u uw woning verlaat!

Een onderhandse zorgvolmacht is immers rechtsgeldig mits naleving van enkele strikte voorwaarden:

– een correcte inhoud op basis van concrete vraagstellingen

– de ondertekening ervan door de volmachtgever en aanvaarding van de volmachtdrager

– kopie van de identiteitskaart van alle betrokkenen

– de ‘voor eensluidend verklaring’ van het originele document door de diensten van het stadsbestuur (dit kan door 1 persoon mits voorlegging van alle identiteitskaarten ! ! ! )

– de neerlegging van de voor eensluidend verklaarde documenten bij het vredegerecht van de woonplaats van de zorgverstrekker

– de registratie ervan bij het Centraal Register der Lastgevingen

– de bevestiging van de neerlegging en registratie ervan

Hoe doen we dat?

De  consultatie wordt telefonisch (0)11 28 64 26 of per mail [email protected] / [email protected] aangevraagd en via Microsoft Teams georganiseerd zodat u  van ons een link ontvangt , waarna we op het vastgelegde tijdstip – op uw laptop of pc –  op bezoek komen in uw woning en alle vragen kunnen stellen die  nodig zijn om u een correcte dienst aan te bieden. Het lijkt complex maar het is eigenlijk heel eenvoudig; gewoon even wennen volstaat.

René KUMPEN                                                           Vanessa VLIEGEN

[email protected]                         [email protected]