Skip to content Skip to footer

De naweeën van storm Ciara (en Dennis): wat met mijn schade?

Storm Ciara raasde nog maar net door ons land of daar is haar opvolger ‘Dennis’ al. We werden uitgebreid gewaarschuwd voor Ciara die volgens de weerberichten rukwinden tot wel 130 km/uur met zich zou meebrengen. Storm Dennis zou van minder zware aard zijn, doch eventuele schade is nooit ondenkbaar.

Maar wat met deze schade? Wie zal deze vergoeden? Kan ik beroep doen op mijn brandverzekering? En wat bij schade aan mijn voertuig of schade veroorzaakt aan derden?

Uitgangspunt bij schade aan de woning: brandverzekering

Eigen schade

Indien u wordt geconfronteerd met schade aan uw woning, kan u een beroep doen op uw brandverzekering. Deze verzekering vergoedt immers ook de schade die veroorzaakt wordt door storm, onweer, hagel of andere natuurrampen zoals een overstroming, aardbeving of aardverschuiving. De waarborg voor stormschade is een verplichting dekking!

Onder storm wordt verstaan: de orkanen en stormwinden die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan: hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, hetzij andere gelijkaardige goederen, ofwel op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 km per uur bereiken.

Uw brandverzekering zal in ieder geval dekking verlenen in geval van schade in en aan uw woning. Doorgaans wordt ook de schade aan vaststaande stukken zoals een tuinhuis en omheining verzekerd, doch één en ander zal afhangen van de door u afgesloten polis.

Om na te gaan welke schade nu precies verzekerd is, zal u de polisvoorwaarden erop dienen na te lezen.

Schade veroorzaakt aan derden

En wat met schade veroorzaakt aan derden? Stel: door de storm vielen er dakpannen van uw woning op de veranda van de buren. Ook in dit geval zal u een beroep kunnen doen op uw brandverzekering. Deze dekt immers ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden. 

Schade aan uw voertuig : omniumverzekering vs. de verplichte BA-verzekering

Bracht storm Ciara ook schade toe aan uw voertuig? In dat geval zal de door u afgesloten omniumverzekering dekking verlenen.

Wanneer u geen omniumverzekering afsloot, maar enkel de verplichte BA-verzekering (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid auto), zal u uw eigen schade zelf dienen te vergoeden.

Tussenkomst van het Rampenfonds als laatste redmiddel

In het geval dat u uw schade niet kan verhalen op een verzekering, kan u mogelijks nog aankloppen bij het Rampenfonds.

Dit fonds verleent immers een tegemoetkoming in geval van materiële schade veroorzaakt door natuurfenomenen.  Let wel: de storm dient officieel als ‘ramp’ door de Vlaamse Regering te worden erkend.

Bovendien zal niet alle schade worden vergoed. Zo zal schade aan goederen dewelke verzekerd zijn binnen een brandverzekering niet door het Rampenfonds worden vergoed. U zal in dit geval altijd dienen aan te kloppen bij uw eigen brandverzekering. Ook schade aan luxegoederen zoals zwembaden of tennisvelden komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Indien de storm door de overheid officieel als ramp wordt erkend, heeft u 3 maanden (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) de tijd om een schadedossier in te dienen :

Online : via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds

Schriftelijk: door het invullen van de aanvraagformulieren die u terugvindt op https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen

To do’s in geval van schade

Werd u geconfronteerd met schade?

Wij kunnen u de volgende tips geven:

Maak gedetailleerde foto’s van de schade.

Contacteer zo spoedig mogelijk uw verzekeringsmakelaar en doe aangifte van de schade. Bezorg zeker ook de gemaakte foto’s.

Ann KEUNEN