Skip to content Skip to footer

De woonstvergoeding

Wanneer echtgenoten uit elkaar gaan en er een onverdeelde (gemeenschappelijke) gezinswoning is, dan is er meestal nog niet dadelijk een definitieve regeling voor deze gezinswoning.

Vaak zal dan ingevolge de relatiebreuk één van de beide echtgenoten (minstens voorlopig) in de gezinswoning blijven wonen, terwijl de andere echtgenoot de gezinswoning verlaten heeft.

In dat geval heeft de echtgenoot die de onverdeelde gezinswoning verlaten heeft, recht op een ‘woonstvergoeding’.

Maar hoe werkt zo een woonstvergoeding nu concreet?

Eenvoudig uitgelegd houdt de woonstvergoeding een vorm van compensatie in omdat de echtgenoot die de gezinswoning verlaten heeft, enerzijds wél nog voor de helft eigenaar is van de gezinswoning maar anderzijds géén genot meer heeft van deze gezinswoning.

De woonstvergoeding bedraagt de helft van de genotswaarde van de woning. In de praktijk komt dit neer op de helft van de huurwaarde van de woning.

Het bedrag van de huurwaarde kan worden bepaald door de echtgenoten in onderling overleg, en zal anders worden vastgelegd door een notaris of door een aangestelde deskundige.

De woonstvergoeding is niet een bedrag dat maandelijks (zoals huurgelden) betaald moet worden door de echtgenoot die in de gezinswoning blijft wonen, maar zal uiteindelijk verrekend worden bij de afsluiting van de vereffening-verdeling na echtscheiding.

Het startpunt van de woonstvergoeding is principieel de datum van de opstart van de echtscheidingsprocedure, en niet reeds de datum waarop één van de echtgenoten de gezinswoning verlaten heeft (‘de feitelijke scheiding’).

Het eindpunt van de woonstvergoeding is het ogenblik waarop de onverdeeldheid van de gezinswoning ophoudt, ofwel het ogenblik waarop de aanvankelijk in de gezinswoning blijvende echtgenoot zelf ook geen genot van de gezinswoning meer heeft.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er in het kader van de vereffening-verdeling na echtscheiding meestal ook nog een aantal andere bedragen, zoals bv. de aflossing van de hypothecaire lening of de betaling van de onroerende voorheffing of de brandverzekering, verrekend kunnen worden op het ogenblik van de verrekening van de woonstvergoeding.

Voor alle vragen in verband met familierecht en familiaal vermogensrecht kan u terecht bij de specialisten van ARGUS ADVOCATEN.

Stef BRUGMANS

Advocaat-Vennoot

tel.nummer 011/28.64.26

[email protected]