Skip to content Skip to footer

Afschaffing van het ziektebriefje

Indien een werknemer in de onmogelijkheid verkeert om zijn werk uit te voeren ten gevolge van een ziekte wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst.

In dat geval legt artikel 31 Arbeidsovereenkomstenwet drie verplichtingen op aan de ziekte werknemer.

Ten eerste is de werknemer verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid.

Vervolgens dient de werknemer een geneeskundig getuigschrift dat melding maakt van de arbeidsongeschiktheid, de waarschijnlijke duur ervan en of de werknemer zich al dan niet mag begeven naar een andere plaats te overhandigen aan zijn werkgever, indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement dit voorschrijft of bij ontstentenis van dergelijk voorschrift.

Tot slot dient de zieke werknemer zich aan een controle te onderwerpen indien de werkgever een controlearts beopdracht teneinde na te gaan of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is.  

De zieke werknemer dient aldus in ieder geval een ziektebriefje te overhandigen aan zijn werkgever, zelfs wanneer hij slechts afwezig is omwille van ziekte voor één dag.

Het nieuwe plan van de federale regering om het ziektebriefje af te schaffen, zou bestaan in volgende krachtlijnen:

–        De afschaffing van het ziektebriefje voor één dag, maximaal 3 keer op een jaar;

–        Bij een vierde keer of als men langer dan één dag ziek is, dient de werknemer wel een ziektebriefje te overhandigen aan zijn werkgever;

–        Kleine en middelgrote ondernemingen worden uitgesloten van deze regeling.

Dit voorstel zorgde voor heel wat opschudding en wordt alleszins niet warm onthaald bij ondernemingen. Zij vrezen echter dat er misbruik gemaakt zal worden van deze regeling en dat medewerkers tot 3 maal toe per jaar een baaldag of een snipperdag kunnen nemen.  

Dit is echter nog maar een voorstel. Het is niet onwaarschijnlijk dat er nog een aantal wijzigingen zullen worden aangebracht.

Wij volgen dit voor u op en houden u verder op de hoogte.

Leen VANDENHOLT, advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht