Skip to content Skip to footer

Verkeersboetes in meerdere keren betalen

Als je vandaag een verkeersovertreding begaat, kan je de boete meestal niet in stukken betalen.

De meeste verkeersovertredingen worden immers gesanctioneerd met een onmiddellijke inning, en die moet je steeds integraal betalen.

Enkel wanneer je voor de verkeersovertreding door de Politierechter veroordeeld wordt tot een geldboete, heb je de mogelijkheid om die boete (onder bepaalde voorwaarden) in een aantal keren te betalen.

De Minister van Justitie (Vincent Van Quickenborne) heeft meegedeeld dat in de toekomst de boete voor een verkeersovertreding (ook bij een onmiddellijke inning) niet altijd in één keer betaald moet worden.

Een overtreder zal via internet een aanvraag kunnen indienen om de verkeersboete gespreid te betalen over maximaal zes maanden, en dit zonder bijkomende kosten.

Voor bijstand bij verkeersovertredingen kan u steeds terecht bij één van onze specialisten van ARGUS Advocaten.

Stef BRUGMANS

Advocaat-Vennoot

(Mr. BRUGMANS is bereikbaar via het telefoonnummer: 011/28.64.26 & het e-mailadres: [email protected]