Skip to content Skip to footer

Heb ik de toestemming van mijn ex-partner nodig om mijn kinderen mee te nemen op vakantie?

Er is geen Belgische of internationale regelgeving die een voorafgaand overleg en schriftelijk akkoord van de thuisblijvende ouder vereist.

Indien jullie het ouderlijk gezag over jullie kinderen gezamenlijk uitoefenen, wordt de ouder die in het bezit is van het paspoort van het kind verondersteld te handelen namens beide ouders.

Met andere woorden, voorafgaand overleg met een schriftelijk akkoord van de thuisblijvende ouder niet nodig wanneer de vakantie doorgaat in de periode dat de kinderen bij u verblijven.

Uiteraard kunt u uw ex-partner steeds voor vertrek op de hoogte stellen, maar dit is juridisch niet strikt noodzakelijk.

Wat te doen bij eventuele grenscontroles?

U kunt het vonnis of de echtscheidingsakte meenemen waaruit de verblijfsregeling van de kinderen tijdens de zomervakantie blijkt.

Om de verwantschap met de kinderen aan te tonen kunt u bijkomend een kopie van de geboorteakte van de kinderen meenemen.

Wat als u gewoon 100% op safe wenst te spelen?

U kunt samen met de thuisblijvende ouder een officiële reistoelating opstellen met daarin de gegevens van de kinderen, alsook de gegevens van de ouder die meereist en van de ouder die thuisblijft. Verder bevat deze reistoelating ook alle reisdetails (reisduur, bestemming, vluchtinformatie,…). Beide ouders ondertekenen deze reistoelating en laten deze afstempelen op het gemeentehuis.  

Toch problemen?

Indien er zich toch problemen zouden voordoen, dan kan u uiteraard bij ons terecht! Onze specialisten staan ook in de zomermaanden voor u ter beschikking!

Argus Advocaten wenst u alvast een fijne reis!

Jolien BRAEKEN
Advocaat
[email protected]
(bereikbaar via 011 28 64 26)