Skip to content Skip to footer

De elektrische fiets: fiets, bromfiets of motorfiets?

De elektrische fiets is niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Maar liefst 1 op 5 verkochte fietsen wordt vandaag uitgerust met een elektrische motor ! Door de toenemende vraag, experimenteren de fabrikanten er op los, doch worstelen ze met het wetgevend kader van deze nieuwste vormen van mobiliteit.

Er bestaan verschillende varianten in de categorie ‘elektrische fiets’.

De categorisering van uw elektrische fiets is zeer belangrijk en heeft verschillende gevolgen, bijvoorbeeld inzake :

 • Plaats op de rijbaan
 • Toepasselijke verkeersborden
 • Beperking maximale snelheid
 • Valhelm
 • Bandenprofiel
 • Wetgeving zwakke weggebruiker
 • Reglementering lichten
 • Gekoppelde aanhangwagens
 • Rijbewijs
 • Verzekering 
 • Leeftijdsvereisten 
 • Nummerplaat
 • enz…

De Wegcode voorzag oorspronkelijk enkel de navolgende indeling :

Art. 2.15.1 rijwiel : Elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet meer met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler. De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van max. 0,25 KW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.Art. 2.15.2 voortbewegingstoestel:

-1° : niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel: elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van een rijwiel, dat door de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust

-2° : gemotoriseerd voortbewegingstoestel : elk motorvoertuig van twee of meer wielen dat naar bouw en motorvermogen op een horizontale weg niet sneller kan rijden dan 18 km/uArt. 2.16 motorvoertuig : “elk voertuig uitgerust met een motor, bestemd om op eigen kracht te rijden.Art. 2.17 bromfiets :

-1° klasse A

-2° klasse B”

Er was aldus geen sprake van ‘elektrische fiets’ in de Wegcode.

De Wetgever heeft ingegrepen door de invoering van het K.B. van 21 juli 2016, hetgeen in werking is getreden vanaf 01.10.2016.

Belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een extra categorie inzake de elektrische fiets, de invoering van de categorie ‘speed-pedelec’ en de invoering van een nieuw verkeersbord inzake de elektrische fiets.

Samengevat wordt heden navolgend onderscheid gemaakt:

– Fiets met elektrische hulpmotor

 • < 250 W
 • < 25 km/u
 • Enkel trapondersteuning
 • Geen minimale leeftijd
 • Geen helm vereist
 • Geen rijbewijs vereist
 • Geen verzekering vereist
 • Geen inschrijving of nummerplaat vereist
 • Buiten toepassingsgebied van VO 168/2013
 • Toepasselijke verkeersregels : fietsen

– Gemotoriseerde fiets

 •  < 1000 W
 •  < 25 km/u
 •  Hoofddoel = trapondersteuning
 •  Min. 16 jaar
 •  Geen helm vereist
 •  Geen rijbewijs vereist
 •  Geen verzekering, behalve wanneer motor autonoom werkt zonder trappen
 •  Geen inschrijving of nummerplaat vereist
 •  VO 168/2013 : type L1e-A
 •  Toepasselijke verkeersregels: fietsen

– Speed – pedelec

 •  < 4000 W
 • < 40km/u
 •  Hoofddoel = trapondersteuning
 •  Min. 16 jaar
 •  Helm vereist
 •  Rijbewijs vereist
 •  Geen verzekering, behalve wanneer motor autonoom werkt zonder trappen
 •  Inschrijving en nummerplaat
 •  VO 168/2013 : type L1e-B
 •  Toepasselijke verkeersregels bromfietsen

U kan zich dus beter voor de aankoop goed informeren over het type en de gevolgen van uw keuze voor een bepaald type.

Vanessa Vliegen
Advocaat-vennoot

Argus Advocaten