Skip to content Skip to footer

De erflasten rond het duolegaat worden gewijzigd vanaf 01.01.2020

De Vlaamse regering “geeft aan” dat het duo-legaat zal worden ”aangepast”  vanaf 01.01.2020 voor de inkomsten van dat jaar en dus van toepassing vanaf aanslagjaar 2021. De regeling zal volgens de regeringsverklaring “worden gewijzigd, waarbij het zuiver altruïstisch element van de legaten wordt hersteld en versterkt met een tariefverlaging”.

Gezien het duo-legaat niet meer ongewijzigd van toepassing zal zijn vanaf 01.01.2020 zullen de verwachte voorwaarden van het testament niet meer kunnen worden ingevuldVanaf 01.01.2020 zou wel de “best friends” regeling van toepassing zijn waardoor kinderloze koppels en alleenstaanden een som van maximaal 12.500 EUR kunnen nalaten aan een aan te rekenen erfbelasting van 3 %. Afwachten wat de definitieve teksten zullen aangeven. Het staat echter nu al vast dat alle non-profit organisaties de voorziene  wijziging gaan voelen in hun werking, ook universiteiten, musea, sportverenigingen en vzw’s !

Door de erfenis op te splitsen in twee legaten, eentje voor familie of vrienden, en eentje voor het goede doel kon men de erfbelasting verminderen van 55 % naar slechts 8,5 % vermits de last tot betaling van de erflasten voor familie of vrienden dienden gedragen te worden door het goede doel zelf. In 2017 gingen 733 nalatenschappen naar 1.080 goede doelen in Vlaanderen, samen goed voor een bedrag van 254 miljoen euro, hetgeen een stijging was van 41 % vergeleken met het jaar 2015.

René KUMPEN