Skip to content Skip to footer

Lezingenreeks Mr. René KUMPEN: “Mantelzorgers voelen wel maar denken niet”

Mr. René Kumpen verzorgt een lezingenreeks over het thema ERFRECHT EN MANTELZORGERS met als titel: “Mantelzorgers voelen wel maar denken niet”.

Uitgangspunt van de lezing is de vaststelling dat mantelzorgers onvoldoende voorbereid zijn op latere erfrechtelijke geschillen.

Je kan je hierop voorbereiden op twee manieren:

Indien de relatie met de familie goed is kunnen afspraken worden vastgelegd in een zorgvolmacht en een zorgovereenkomst waardoor latere geschillen voorkomen kunnen worden.

Indien de relatie niet goed zit kan je individuele afspraken met de zorgbehoevende contractueel vastleggen waardoor latere geschillen oplosbaar worden op een wijze die als rechtvaardig wordt aangevoeld. 

Advocaat René Kumpen (Hasselt) zal aan de hand van praktijkvoorbeelden (vanuit jarenlange ervaring) de mogelijkheden toelichten die hiervoor juridisch kunnen worden aangewend.

Er is mogelijkheid tot vraagstelling achteraf. 

De lezingen gaan door in Beringen , Hasselt, Genk, Peer en Maaseik:

Donderdag 04.10.2018 BERINGEN Woonzorgcentrum OCURA van 14u-16u

Donderdag 11.10.2018 HASSELT hoofdkantoor CM van 19u30-21u30

Donderdag 18.10.2018 GENK C MINE van14u-16u

Donderdag 25.10.2018 PEER Woonzorgcentrum ST. ANTONIUS van 19u30-21u30

Donderdag 08.11.2018 MAASEIK Cultureel Centrum ACHTEROLMEN van 14u-16u 

“ Wat is er van het pensioen van bomma overgebleven? – Heb je de bankvolmacht wel correct gebruik?; waarom heb je gelden contant afgehaald? – Heb je “iets” gekregen? – Je kostenvergoeding  vind ik veel te hoog en moet van je erfdeel afgetrokken worden. – Je beweert wel dat bomma je de juwelen heeft geschonken, maar bewijs me dat eens! – Waarom sta jij in het testament en wij niet? – Volgens mij was ze toen al dement.”