Skip to content Skip to footer

MIJN VRIEND(IN) IS OVERLEDEN? WAT MET ONS HUIS?

Wat met de gezamenlijke aangekochte woning indien één van de feitelijke samenwoners overlijdt?

In tegenstelling tot gehuwden en wettelijke samenwoners, heeft de wetgever niet voorzien in een erfrecht voor feitelijke samenwoners.

Dit betekent dat feitelijke samenwoners niet van rechtswege van elkaar zullen erven.

Indien één van beiden overlijdt, zal zijn/haar nalatenschap in principe toekomen aan de wettelijke erfgenamen, te weten de kinderen, de ouders of de broers en zussen.

Dit kan een probleem zijn wanneer de feitelijke samenwoners samen een huis aankochten (in onverdeeldheid).

Hoe kan dit worden opgelost?

Een eerste mogelijkheid bestaat in de opmaak van een testament.

Hierin kunnen de feitelijke samenwoners opnemen dat in geval van overlijden hun eigen aandeel in de woning zal vererfd worden aan de overlevende partner.

LET OP! Bepaalde erfgenamen hebben een wettelijke reserve dewelke  zij kunnen opeisen uit de nalatenschap (= reservataire erfgenamen).

Door in het testament het eigen aandeel in de onverdeelde woning volledig aan de feitelijk samenwonende partner toe te bedelen, bestaat de kans dat de reserve van de bovengenoemde erfgenamen wordt geschonden. Zij hebben dan de optie om inkorting te vragen van de begunstiging via testament aan de feitelijk samenwonende partner.

Op deze manier bestaat m.a.w. altijd het risico dat de partner op het einde van de rit niet het volledige aandeel in de woning verkrijgt.

Een alternatieve en minder risicovolle oplossing bestaat in het opnemen van ‘het beding van aanwas’ in de aankoopakte.

Dit is een clausule die bepaalt dat wanneer één van de partners overlijdt, zijn/haar aandeel zal ‘aanwassen’ bij het aandeel van de langstlevende. Het heeft m.a.w. tot gevolg dat de langstlevende partner enige eigenaar van de woning wordt.

Juridisch kan het aanwasbeding beschouwd worden als een kanscontract. Dit heeft tot gevolg dat de regels van de wettelijke reserve niet spelen en er dus geen risico bestaat op inkorting. Men sluit m.a.w. de reservataire erfgenamen uit.

Voor meer info over de fiscale gevolgen van het aanwasbeding, verwijzen wij graag naar onze nieuwsbrief : “HET AANWASBEDING: EEN VOORDEEL VOOR U OF VOOR DE FISCUS?”

René Kumpen  Vanessa Vliegen  Raf Sterken  Ann Keunen