Skip to content Skip to footer

Verdwijnt mijn recht op woonbonus als ik de gezinswoning na echtscheiding overneem na 01.01.2020?

Vanaf 01.01.2020 zal het recht op de fiscale aftrek van uw woning (de zogenaamde woonbonus) verdwijnen.

Maar indien u momenteel in een echtscheiding verwikkeld bent en de gezinswoning wil overnemen alsmede het bestaande hypothecaire krediet, verliest u dit recht dan ook als de overname pas kan plaatsvinden na 01.01.2020?

De meningen zijn hierover vooralsnog verdeeld.

Het uitgangspunt is evenwel dat de fiscaliteit blijft gelden op basis van het afgeleverde basisattest. Concreet betekent dit dat, in geval van overname van de gezinswoning EN het bestaande hypothecaire krediet na 01.01.2020, de woonbonus zal blijven gelden op basis van dit afgeleverde basisattest (ondanks het feit dat u overneemt en uw ex-partner gedesolidariseerd wordt).

Ook bij herfinanciering zal de fiscaliteit worden toegepast op basis van dit attest.

Indien u de looptijd van uw hypothecaire lening daarentegen zou verlengen in het kader van de overname, zal de woonbonus dus ook slechts toepasbaar zijn tijdens de oorspronkelijk aangegane looptijd (cfr. basisattest).

Vanessa VLIEGEN