Skip to content Skip to footer

Overschakeling naar het zomeruur: gevolgen voor het loon

Tijdens de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart 2016 wordt er overgeschakeld naar het zomeruur. Doordat de klok om 2 u vooruit wordt geschoven naar 3 u is deze nacht een uur korter en moeten werknemers die dan nachtdienst hebben ook een uur minder werken. Verliezen zij voor dit uur loon?


Voor werknemers die in ploegen zijn tewerkgesteld en niet via een forfaitair maandloon betaald worden, wordt deze vraag beantwoord door CAO nr. 30, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.


Deze CAO maakt een onderscheid tussen de situatie waarin een werknemer zowel bij de omschakeling naar het zomeruur als bij de omschakeling naar het winteruur is tewerkgesteld enerzijds en de situatie waarin een werknemer enkel bij de overschakeling naar het zomeruur dan wel naar het winteruur arbeid levert anderzijds.


Wanneer een werknemer zowel bij de overschakeling naar het zomeruur als bij de omschakeling naar het winteruur in de nachtploeg werkt, ontvangt hij telkens loon voor 8 u. De nacht waarin er één uur minder gepresteerd wordt compenseert dan de nacht waarin er één uur meer gewerkt moet worden.


Indien een werknemer alleen bij de omschakeling naar het zomeruur werkt, maar niet bij de omschakeling naar het winteruur, zal hij voor de nacht waarin hij maar 7 u arbeidsprestaties levert, toch loon voor 8 u ontvangen. Werkt hij daarentegen enkel bij de overschakeling naar het winteruur, dan ontvangt hij voor die nacht loon voor 9 u.


Werknemers die tijdens de nachten waarin er overgeschakeld wordt naar het winter- dan wel het zomeruur buiten het ploegensysteem om werken, zullen daarentegen verloond wordt voor de effectief geleverde prestaties. Zij ontvangen m.a.w. loon voor 7 u bij de overschakeling naar het zomeruur en loon voor 9 u bij de overschakeling naar het winteruur.

Veerle Scheys
Advocaat-vennoot